زمان را مدیریت کنیم

welcome to the technical training

به وب لاگ آموزشی - تخصصی من خوش آمدید

فريد بن سعيد
training.nigc@gmail.com

my picture

my picture

درباره من

عکس من
ايران - تهران:آدرس الكترونيكي training.nigc@gmail.com, تلفن تماس : 09126408871-02181315724, Iran
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی نفت شغل :کارشناس ارشد آموزش فنی و تخصصی شرکت ملی گاز ایران

oil&gas

The petroleum industry is concerned primarily with the production, transportation, refining and chemical conversion of hydrocarbon minerals form the earth. Most of the hydrocarbons produced are in liquid and gaseous from and are called by names like crude oil, natural gas, condensate, etc. Coal, oil shale, tar sands, and the like also contain hydrocarbons. Even though they exist in the earth as solids, they may be processed to obtain products with the same properties as those made from oil or gas. A hydrocarbon is the general name given to any material composed primarily of hydrogen and carbon. Other materials may be present, but carbon and hydrogen are the primary constituents. The behaviour of hydrocarbon systems is very complex as evidenced by the fact that many branches of science and engineering devote much time to their study. It is not feasible or necessary to be an “expert” in all of these areas. But … there is a basic language that understanding it is the purpose of this section. bensaeedsh@gmail.com Die Mineralölindustrie ist in erster Linie mit der Herstellung, Transport, Raffination und chemische Umwandlung von Kohlenwasserstoff Mineralien betreffenden Form der Erde. Die meisten der von Kohlenwasserstoffen in flüssiger und gasförmiger aus und werden durch Namen wie Erdöl, Erdgas genannt, Kondensat, etc. Kohle, Ölschiefer, Ölsande und dergleichen auch Kohlenwasserstoffe enthält. Obwohl sie in der Erde als Feststoffe vorliegen, können sie verarbeitet werden, um Produkte mit den gleichen Eigenschaften wie die aus Erdöl oder Erdgas hergestellt zu erhalten. Ein Kohlenwasserstoff ist die allgemeine Bezeichnung für jedes Material hauptsächlich aus Wasserstoff und Kohlenstoff. Andere Materialien vorhanden sein können, aber Kohlenstoff und Wasserstoff sind die wichtigsten Bestandteile. Das Verhalten der Kohlenwasserstoff-Systeme ist sehr komplex wie die Tatsache, dass viele Zweige der Wissenschaft und Technik viel Zeit, um ihr Studium zu widmen belegt. Es ist nicht möglich oder notwendig, ein "Experte" in allen diesen Bereichen werden. Aber ... es ist eine grundlegende Sprache, die es zu verstehen ist das Ziel dieses Abschnitts Petroleumsnæringen er opptatt primært med produksjon, transport, foredling og kjemisk konvertering av hydrokarbon mineraler form jorden. De fleste av hydrokarboner som produseres er i flytende og gassform fra og er kalt med navn som råolje, naturgass, kondensat, etc. kull, oljeskifer, tjæresand, og liker også inneholde hydrokarboner. Selv om de finnes i jorden som faste stoffer, kan de behandles for å oppnå produkter med samme egenskaper som de laget av olje eller gass. Et hydrokarbon er det generelle navnet på materiale består hovedsakelig av hydrogen og karbon. Andre materialer kan være tilstede, men karbon og hydrogen er den primære bestanddeler. Oppførselen til hydrokarbon systemer er svært kompleks som gjenspeiles av det faktum at mange grener av vitenskap og ingeniørkunst vie mye tid til å studere deres. Det er ikke mulig eller nødvendig å være en "ekspert" i alle disse områdene. Men ... det er en grunnleggende språk som forståelse det er hensikten med denne delen.

فهرست مطالب این وب لاگ (فرید بن سعید ) براي مشاهده تيتر مطالب روي مثلث كنار ماه انگليسي کلیک نمایید

آخرین اخبار صنعت نفت و گاز

آخرين اخبار دانشگاهي

مطالب علمي دانشگاهي ايران

توجه توجه :دوستان مطالب اين وب لاگ بر مبناءسال ميلادي بايگاني مي شود روي هرسال ميلادي بالاي حديث روز كليك كنيد مطالب آن سال در وب ظاهر مي شود پيش فرض هم سال جاري مي باشدبراي سهولت در كادرجستجو زير هم مي توانيد كلمه كليدي مورد نظر را تايپ كنيد مطلب مورد نظر در اولين پيام ديده مي شود .روز خوبي داشته باشيد .براي جستجو در وب لاگ من كلمات كليدي را وارد كنيد

۱۳۹۵ مرداد ۲۱, پنجشنبه

How to Get Bing Voucher (coupon Code)

CHOICEDELHI is offering promo codes worth $115 for Bing ads accounts.You can use it in your new ad account and can save 115 USD. 

We have 100% working Bing Ads Voucher $115 For New Ad Accounts for you.


  • This coupon works in new or less than 30 days old account

  • You can add only one one voucher in one account.

  • You can redeem only one time in one account.

  • this coupon works worldwide in all countries where bing ad is allowed,

Many affiliate marketers are using Bing ads for great results.People can run affiliate ads of Maxbounty, Peerfly, clickbank and neverblue etc.

This is really a best idea to advertise . Bing advertisement is getting popular day by day.

For more details about this offer contact us at 
Skype id speakmeme

Incoming search

bing voucher
bing voucher trick
bing lee voucher
bing boy voucher
bing lee voucher code
buy bing vouchers
bing skype voucher
$100 bing voucher
bing ads voucher 2015
bing amazon vouchers
bing uk voucher
bing lee gift vouchers
bing ads voucher
bing advert voucher
bing ads promo code 2013
bing ads promo code 2015
buy bing ads voucher
£50 bing advertising voucher
$250 of bing ad voucher
$250 of bing ad voucher 2014
bing banners promo code
bing bang promo code
bing blazer promo code
buy bing voucher
bing voucher code
bing promo code
bing promo code 2014
bing promo code generator
bing promo code 2015
bing promo codes free
bing promo code for points
bing promo code june 2014
bing promo code may 2014
bing promo code list
bing promo cards
bing credit promo code

bing voucher trick
bing lee voucher
bing boy voucher
bing lee voucher code
buy bing vouchers
bing skype voucher
$100 bing voucher
bing ads voucher 2015
bing amazon vouchers
bing uk voucher
bing lee gift vouchers
bing ads voucher
bing advert voucher
bing ads promo code 2013
bing ads promo code 2015
buy bing ads voucher
£50 bing advertising voucher
$250 of bing ad voucher
$250 of bing ad voucher 2014
bing banners promo code
bing bang promo code
bing blazer promo code
buy bing voucher
bing voucher code
bing promo code
bing promo code 2014
bing promo code generator
bing promo code 2015
bing promo codes free
bing promo code for points
bing promo code june 2014
bing promo code may 2014
bing promo code list
bing promo cards
bing credit promo code
bing lee discount voucher
bing free promo codes
free bing voucher
bing lee gift voucher
bing harris promo code
bing lee promo code
bing lee promo
bing newsletter promo code
bing onedrive promo
bing points promo code
bing points promo
bing rewards promo code
bing rewards promo code generator
bing rewards promo code 2015
bing rewards promo code september 2014
bing rewards promo code for points
bing rewards promo code october 2014
bing rewards promo code hack
bing rewards promo code hulu
bing rewards promo code may 2014
bing rewards promo code december 2014
bing rewards promo onedrive
bing rewards promo code july 2014
bing vouchers
bing lee vouchers
bing ads vouchers
bing advertising vouchers
bing travel promo code
bing coupon trick
bing lee discount coupon code
bing lee delivery promo
bing lee facebook coupon
bing lee coupon code
bing lee simpson promo
bing lee discount code 2014
bing lee discount code 2013
bing lee online discount code
bing lee voucher codes
bing coupon
bing coupon generator
bing coupon fiverr
bing coupon code generator
bing coupons for sale
bing coupon code 2016
bing coupon 2016
bing coupon code 2015
bing coupon 2015
bing coupon 2013
bing coupons for old accounts
bing coupon seller
bing coupon pack
bing coupon worldwide
bing coupon blackhat
bing coupon ads
bing ads coupon generator
bing ads coupon 2015
bing ads coupon fiverr
bing ads coupon blackhatworld
bing ads coupon uk
bing ad coupon code 2015
bing ads coupon code october 2014
bing adcenter coupon code
bing ads coupon code generator
bing ads coupon code uk
bing coupon buyer
bing banners coupon code
bing's bakery coupon
bing banners coupon
bing bang coupon code
bing boy coupon
bing beverage coupon
bing ads coupon buy
buy bing coupon code
bada bing coupon
bing coupon code
bing coupon code india
bing credit coupon
anine bing coupon code
bing lee coupon code
petey's bing coupon code
bing products coupon code
bing's wok coupon code
bing ltd coupon code
bing lee coupon discount
bing energy drink coupon
bing energy drink coupon code
bing lee discount coupon code
bing energy coupon
bing ads coupon europe
ellie bing coupon
bing coupon for sale
bing coupon for old account
bing coupons free
bing field coupons
bing ads coupon for sale
bing ads coupon for sell
bing ads free coupon 2015
bing lee facebook coupon
free bing coupon 2014
coupon for bing banners
get bing coupon
godaddy bing coupon
bing ads coupon hostgator
bing coupon india
coupon bing ads italia
bing bang jewelry coupon
bing lee coupon
bing ltd coupon
bing coupon method
bing maloney coupon
bing ads coupon method
microsoft bing coupon
bing bang nyc coupon code
bing ads coupon nederland
bing ads coupon code nederland
bing coupon code nederland
bing ads coupon offer
bing coupon provider
bing ppc coupon
bada bing pizza coupon
petey's bing coupon
bing rewards coupon
coupon reduction bing
bing coupons
bing coupons 2015
bing coupons 2013
bing coupons link
bing coupon sell
bing ads coupon singapore
bing ads coupon code september 2014
bada bing coupons
chow bing coupons
anine bing coupons
unlimited bing coupons
petey's bing coupons
cheap bling coupons
bing lee coupons
bing drink coupons
bing coupon trick
bing webmaster tools coupon
bing webmaster coupon
bing's wok coupons
bing ads coupon worldwide

۱۳۹۵ مرداد ۱۵, جمعه

Bing Voucher $112

CHOICEDELHI is offering promotional codes worth $112 for Bing ads accounts.You can use it in your new ad account and can save 112 USD. 

We have 100% working Bing Voucher $112 For New Ad Accounts for you.


  • This coupon works in new or less than 30 days old account

  • You can add only one one voucher in one account.

  • You can redeem only one time in one account.

  • this coupon works worldwide in all countries where bing ad is allowed,

Many affiliate marketers are using Bing ads for great results.People can run affiliate ads of Maxbounty, Peerfly, clickbank and neverblue etc.

This is really a best idea to advertise . Bing advertisement is getting popular day by day.

For more details about this offer contact us at 
Skype id speakmeme
Mobile +91-8586875020 / +91-9136075049

اخبار الكترونيك

سايت هاي آموزشي فرهنگي

تازه هاي نشريات فني

آخرين اخبار دولت الكترونيك