زمان را مدیریت کنیم

welcome to the technical training

به وب لاگ آموزشی - تخصصی من خوش آمدید

فريد بن سعيد
training.nigc@gmail.com

my picture

my picture

درباره من

عکس من
ايران - تهران:آدرس الكترونيكي training.nigc@gmail.com, تلفن تماس : 09126408871-02181315724, Iran
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی نفت شغل :کارشناس ارشد آموزش فنی و تخصصی شرکت ملی گاز ایران

oil&gas

The petroleum industry is concerned primarily with the production, transportation, refining and chemical conversion of hydrocarbon minerals form the earth. Most of the hydrocarbons produced are in liquid and gaseous from and are called by names like crude oil, natural gas, condensate, etc. Coal, oil shale, tar sands, and the like also contain hydrocarbons. Even though they exist in the earth as solids, they may be processed to obtain products with the same properties as those made from oil or gas. A hydrocarbon is the general name given to any material composed primarily of hydrogen and carbon. Other materials may be present, but carbon and hydrogen are the primary constituents. The behaviour of hydrocarbon systems is very complex as evidenced by the fact that many branches of science and engineering devote much time to their study. It is not feasible or necessary to be an “expert” in all of these areas. But … there is a basic language that understanding it is the purpose of this section. bensaeedsh@gmail.com Die Mineralölindustrie ist in erster Linie mit der Herstellung, Transport, Raffination und chemische Umwandlung von Kohlenwasserstoff Mineralien betreffenden Form der Erde. Die meisten der von Kohlenwasserstoffen in flüssiger und gasförmiger aus und werden durch Namen wie Erdöl, Erdgas genannt, Kondensat, etc. Kohle, Ölschiefer, Ölsande und dergleichen auch Kohlenwasserstoffe enthält. Obwohl sie in der Erde als Feststoffe vorliegen, können sie verarbeitet werden, um Produkte mit den gleichen Eigenschaften wie die aus Erdöl oder Erdgas hergestellt zu erhalten. Ein Kohlenwasserstoff ist die allgemeine Bezeichnung für jedes Material hauptsächlich aus Wasserstoff und Kohlenstoff. Andere Materialien vorhanden sein können, aber Kohlenstoff und Wasserstoff sind die wichtigsten Bestandteile. Das Verhalten der Kohlenwasserstoff-Systeme ist sehr komplex wie die Tatsache, dass viele Zweige der Wissenschaft und Technik viel Zeit, um ihr Studium zu widmen belegt. Es ist nicht möglich oder notwendig, ein "Experte" in allen diesen Bereichen werden. Aber ... es ist eine grundlegende Sprache, die es zu verstehen ist das Ziel dieses Abschnitts Petroleumsnæringen er opptatt primært med produksjon, transport, foredling og kjemisk konvertering av hydrokarbon mineraler form jorden. De fleste av hydrokarboner som produseres er i flytende og gassform fra og er kalt med navn som råolje, naturgass, kondensat, etc. kull, oljeskifer, tjæresand, og liker også inneholde hydrokarboner. Selv om de finnes i jorden som faste stoffer, kan de behandles for å oppnå produkter med samme egenskaper som de laget av olje eller gass. Et hydrokarbon er det generelle navnet på materiale består hovedsakelig av hydrogen og karbon. Andre materialer kan være tilstede, men karbon og hydrogen er den primære bestanddeler. Oppførselen til hydrokarbon systemer er svært kompleks som gjenspeiles av det faktum at mange grener av vitenskap og ingeniørkunst vie mye tid til å studere deres. Det er ikke mulig eller nødvendig å være en "ekspert" i alle disse områdene. Men ... det er en grunnleggende språk som forståelse det er hensikten med denne delen.

فهرست مطالب این وب لاگ (فرید بن سعید ) براي مشاهده تيتر مطالب روي مثلث كنار ماه انگليسي کلیک نمایید

آخرین اخبار صنعت نفت و گاز

آخرين اخبار دانشگاهي

مطالب علمي دانشگاهي ايران

توجه توجه :دوستان مطالب اين وب لاگ بر مبناءسال ميلادي بايگاني مي شود روي هرسال ميلادي بالاي حديث روز كليك كنيد مطالب آن سال در وب ظاهر مي شود پيش فرض هم سال جاري مي باشدبراي سهولت در كادرجستجو زير هم مي توانيد كلمه كليدي مورد نظر را تايپ كنيد مطلب مورد نظر در اولين پيام ديده مي شود .روز خوبي داشته باشيد .براي جستجو در وب لاگ من كلمات كليدي را وارد كنيد

۱۳۹۰ دی ۲, جمعه

مكانيسم توسعه پاك CDM

 

اولين همايش ملي مديريت انرژي در صنايع نفت و انرژي با هدف ايجاد نگاه ويژه در كشور به موضوع استفاده منطقي از انرژي در صنايع مختلف و مطالعه علمي اين حوزه در 24 آذر ماه سال 90 در مركز همايش­هاي صدا و سيما برگزار شد.كه مقاله ارسالي از آموزش و تجهيز نيروي انساني با عنوان "ساز و كار مكانيسم توسعه هواي پاك (CDM) چالش­ها، موانع و راه­كارهاي رفع آنها در مديريت انرژي كشور" توسط آقاي مهندس فريد بن سعيد و سركار خانم مهندس مريم صمديار از كاركنان آموزش ستاد در اين  همايش ارائه گرديد.

چكيده مقاله:

مكانيسم توسعه پاك (CDM) يك مكانيسم همكاري بين المللي است كه تحت پيمان كيوتو بنا نهاده شده است و منابع بسيار مهمي را براي دستيابي به توسعه پايدار از طريق ترويج سرمايه گذاري در پروژه هاي سازگار با محيط زيست در اختيار كشورهاي در حال توسعه قرار مي دهد. بر اساس آمار منتشر شده توسط كنواسيون تغييرات آب و هواي سازمان ملل ايران عليرغم برخورداري از پتانسيل هاي لازم با ثبت چهار پروژه در سازمان توسعه پاك  بین الملل  تا كنون سهم بسیار ناچیزی  از اين بازار بين المللي برده است ،اين درحالي است كه كشورهاي چين، هند و برزيل به ترتيب با 1447، 683 و 193 پروژه ثبت شده بيشترين جذب سرمايه را به خود اختصاص داده اند (2) . در اين مقاله سعي شده است، با تجزیه و تحلیل تجربه های موفق کشورهای فوق در به ثبت رساندن پروژه های بین المللی  و بررسی موارد ذیربط در کشور ،چالش ها و موانع موجود درراستاي طراحي و اجراي پروژه هاي مرتبط به  اين مكانيسم در ايران  و عدم  بهره برداري منافع زيست محيطي و مالی  مناسب توسط ارگان هاي دولتي و خصوصي از اين فرصت بين المللي،شناسايي و پس از تجزيه و تحليل چالش ها و موانع ، راهكارهاي عملياتي جهت رفع آن ها  در مدیریت انرژی کشور (وزارت نفت و نیرو ) ارائه گردد .

جهت دريافت متن كامل مقاله اينجا كليك نمائيد.


--
ارسال توسط farid bensaeed به WORLD IS MY HEART در 12/23/2011 08:45:00 PM

مكانيسم توسعه پاك CDM

 اولين همايش ملي مديريت انرژي در صنايع نفت و انرژي با هدف ايجاد نگاه ويژه در كشور به موضوع استفاده منطقي از انرژي در صنايع مختلف و مطالعه علمي اين حوزه در 24 آذر ماه سال 90 در مركز همايش­هاي صدا و سيما برگزار شد.كه مقاله ارسالي از آموزش و تجهيز نيروي انساني با عنوان "ساز و كار مكانيسم توسعه هواي پاك (CDM) چالش­ها، موانع و راه­كارهاي رفع آنها در مديريت انرژي كشور" توسط آقاي مهندس فريد بن سعيد و سركار خانم مهندس مريم صمديار از كاركنان آموزش ستاد در اين  همايش ارائه گرديد.

چكيده مقاله:

مكانيسم توسعه پاك (CDM) يك مكانيسم همكاري بين المللي است كه تحت پيمان كيوتو بنا نهاده شده است و منابع بسيار مهمي را براي دستيابي به توسعه پايدار از طريق ترويج سرمايه گذاري در پروژه هاي سازگار با محيط زيست در اختيار كشورهاي در حال توسعه قرار مي دهد. بر اساس آمار منتشر شده توسط كنواسيون تغييرات آب و هواي سازمان ملل ايران عليرغم برخورداري از پتانسيل هاي لازم با ثبت چهار پروژه در سازمان توسعه پاك  بین الملل  تا كنون سهم بسیار ناچیزی  از اين بازار بين المللي برده است ،اين درحالي است كه كشورهاي چين، هند و برزيل به ترتيب با 1447، 683 و 193 پروژه ثبت شده بيشترين جذب سرمايه را به خود اختصاص داده اند (2) . در اين مقاله سعي شده است، با تجزیه و تحلیل تجربه های موفق کشورهای فوق در به ثبت رساندن پروژه های بین المللی  و بررسی موارد ذیربط در کشور ،چالش ها و موانع موجود درراستاي طراحي و اجراي پروژه هاي مرتبط به  اين مكانيسم در ايران  و عدم  بهره برداري منافع زيست محيطي و مالی  مناسب توسط ارگان هاي دولتي و خصوصي از اين فرصت بين المللي،شناسايي و پس از تجزيه و تحليل چالش ها و موانع ، راهكارهاي عملياتي جهت رفع آن ها  در مدیریت انرژی کشور (وزارت نفت و نیرو ) ارائه گردد .

جهت دريافت متن كامل مقاله اينجا كليك نمائيد.

اخبار الكترونيك

سايت هاي آموزشي فرهنگي

تازه هاي نشريات فني

آخرين اخبار دولت الكترونيك