زمان را مدیریت کنیم

welcome to the technical training

به وب لاگ آموزشی - تخصصی من خوش آمدید

فريد بن سعيد
training.nigc@gmail.com

my picture

my picture

درباره من

عکس من
ايران - تهران:آدرس الكترونيكي training.nigc@gmail.com, تلفن تماس : 09126408871-02181315724, Iran
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی نفت شغل :کارشناس ارشد آموزش فنی و تخصصی شرکت ملی گاز ایران

oil&gas

The petroleum industry is concerned primarily with the production, transportation, refining and chemical conversion of hydrocarbon minerals form the earth. Most of the hydrocarbons produced are in liquid and gaseous from and are called by names like crude oil, natural gas, condensate, etc. Coal, oil shale, tar sands, and the like also contain hydrocarbons. Even though they exist in the earth as solids, they may be processed to obtain products with the same properties as those made from oil or gas. A hydrocarbon is the general name given to any material composed primarily of hydrogen and carbon. Other materials may be present, but carbon and hydrogen are the primary constituents. The behaviour of hydrocarbon systems is very complex as evidenced by the fact that many branches of science and engineering devote much time to their study. It is not feasible or necessary to be an “expert” in all of these areas. But … there is a basic language that understanding it is the purpose of this section. bensaeedsh@gmail.com Die Mineralölindustrie ist in erster Linie mit der Herstellung, Transport, Raffination und chemische Umwandlung von Kohlenwasserstoff Mineralien betreffenden Form der Erde. Die meisten der von Kohlenwasserstoffen in flüssiger und gasförmiger aus und werden durch Namen wie Erdöl, Erdgas genannt, Kondensat, etc. Kohle, Ölschiefer, Ölsande und dergleichen auch Kohlenwasserstoffe enthält. Obwohl sie in der Erde als Feststoffe vorliegen, können sie verarbeitet werden, um Produkte mit den gleichen Eigenschaften wie die aus Erdöl oder Erdgas hergestellt zu erhalten. Ein Kohlenwasserstoff ist die allgemeine Bezeichnung für jedes Material hauptsächlich aus Wasserstoff und Kohlenstoff. Andere Materialien vorhanden sein können, aber Kohlenstoff und Wasserstoff sind die wichtigsten Bestandteile. Das Verhalten der Kohlenwasserstoff-Systeme ist sehr komplex wie die Tatsache, dass viele Zweige der Wissenschaft und Technik viel Zeit, um ihr Studium zu widmen belegt. Es ist nicht möglich oder notwendig, ein "Experte" in allen diesen Bereichen werden. Aber ... es ist eine grundlegende Sprache, die es zu verstehen ist das Ziel dieses Abschnitts Petroleumsnæringen er opptatt primært med produksjon, transport, foredling og kjemisk konvertering av hydrokarbon mineraler form jorden. De fleste av hydrokarboner som produseres er i flytende og gassform fra og er kalt med navn som råolje, naturgass, kondensat, etc. kull, oljeskifer, tjæresand, og liker også inneholde hydrokarboner. Selv om de finnes i jorden som faste stoffer, kan de behandles for å oppnå produkter med samme egenskaper som de laget av olje eller gass. Et hydrokarbon er det generelle navnet på materiale består hovedsakelig av hydrogen og karbon. Andre materialer kan være tilstede, men karbon og hydrogen er den primære bestanddeler. Oppførselen til hydrokarbon systemer er svært kompleks som gjenspeiles av det faktum at mange grener av vitenskap og ingeniørkunst vie mye tid til å studere deres. Det er ikke mulig eller nødvendig å være en "ekspert" i alle disse områdene. Men ... det er en grunnleggende språk som forståelse det er hensikten med denne delen.

فهرست مطالب این وب لاگ (فرید بن سعید ) براي مشاهده تيتر مطالب روي مثلث كنار ماه انگليسي کلیک نمایید

آخرین اخبار صنعت نفت و گاز

آخرين اخبار دانشگاهي

مطالب علمي دانشگاهي ايران

توجه توجه :دوستان مطالب اين وب لاگ بر مبناءسال ميلادي بايگاني مي شود روي هرسال ميلادي بالاي حديث روز كليك كنيد مطالب آن سال در وب ظاهر مي شود پيش فرض هم سال جاري مي باشدبراي سهولت در كادرجستجو زير هم مي توانيد كلمه كليدي مورد نظر را تايپ كنيد مطلب مورد نظر در اولين پيام ديده مي شود .روز خوبي داشته باشيد .براي جستجو در وب لاگ من كلمات كليدي را وارد كنيد

۱۳۹۵ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

Packers and movers in Hyderabad

Packers and Movers in Hyderabad

Find Packers and Movers in Hyderabad
 
Packing Moving is a real art for packing moving industry you can not shift your home or vehicle so easily as you think so its really a hazardous task. We need packing moving service in case of job transfer, new job or new business or you are thinking to change your city. In this case you need your goods and bundles shifted easily.
 
There are many Packers and Movers in Hyderabad who are really reliable and 100% professional. We have selected packers and movers who are based in Hyderabad.
 
 
If you are planning to shift in Hyderabad area then you choose best of packer mover from our special listed movers and packers from top10pm.in .Hyderabad is one of the best city to live in India. A lot of IT companies and opportunities are there.
 
You can have Hyderabadi biryani and Hyderabadi food items .We will put our best to shift you and your home to Hyderabad.
 
We provide best affordable packing moving services. We provide commercial and personal both kind of relocation services.
 
We are ISO certified company we are in this industry since 2005. We have professional and high tech team for you who can execute your work on time and within given time frame.
 
On top10pm.in you have multiple choice for comparing prices and services of packers and movers. You can compare and can choose best of them. You will get very professional companies who will execute your work on time and with efficiency.
 
 
1-All packers are verified
 
2-all packers and movers listed on our portal are truly Indian and professional
 
3-Honest is best policy for our business
 
4-We fulfill our commitments till death.
 
5-All staffs are educated
 
6-All are experienced
 
7-All have proper uniform
 
8-All are old and experienced
 
What we can shift?
 
We can shift your furniture's, vehicles, Ac, Fridge, Washing, Machine, TV, computer and laptop etc. We also shift your office or commercial goods. We use trucks, big trucks, dumper, mini trucks and container etc. as per need.
 
You can directly contact all listed packers and movers in Hyderabad at our website. You can ask them quotation. And can decide best of them. They will help you in shifting conveniently and smoothly.
 
MORE DETAILS VISIT http://www.top10pm.in/

۱۳۹۵ فروردین ۱۴, شنبه

Bing Ads Coupons 2017 | Bing Coupon 2016 | Bing Advertising Coupon

DLL Incorporation is offering Bing Ads Coupon For 2017 and 2016 . We are offering Bing 107$ Coupon Code for New Bing Ad accounts.

Bing is the one of the most popular search engine on web. It has 2nd largest users after Google.

You run your business. Bing Will help find your customers.
Buy your $107 Bing Ads Coupon. Bing Ads can help build your business and drive your success


  • This coupon works worldwide.
  • You need to add a valid payment method in your Bing Ad Account.
  • Coupon should be redeemed within 30 days of Account creation
  • You can add one coupon per account.
  • Coupon will expire in June 2016

After redeeming this coupon you need to consume its amount within 90 days

This Bing Ad Coupon works in Post Paid and Prepaid Both kind of ad Accounts.

Price of Each coupon is 10$ only.

Contact me skype id speakmeme Email ceo@speakmeme.com Call +91-8586875020

اخبار الكترونيك

سايت هاي آموزشي فرهنگي

تازه هاي نشريات فني

آخرين اخبار دولت الكترونيك