زمان را مدیریت کنیم

welcome to the technical training

به وب لاگ آموزشی - تخصصی من خوش آمدید

فريد بن سعيد
training.nigc@gmail.com

my picture

my picture

درباره من

عکس من
ايران - تهران:آدرس الكترونيكي training.nigc@gmail.com, تلفن تماس : 09126408871-02181315724, Iran
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی نفت شغل :کارشناس ارشد آموزش فنی و تخصصی شرکت ملی گاز ایران

oil&gas

The petroleum industry is concerned primarily with the production, transportation, refining and chemical conversion of hydrocarbon minerals form the earth. Most of the hydrocarbons produced are in liquid and gaseous from and are called by names like crude oil, natural gas, condensate, etc. Coal, oil shale, tar sands, and the like also contain hydrocarbons. Even though they exist in the earth as solids, they may be processed to obtain products with the same properties as those made from oil or gas. A hydrocarbon is the general name given to any material composed primarily of hydrogen and carbon. Other materials may be present, but carbon and hydrogen are the primary constituents. The behaviour of hydrocarbon systems is very complex as evidenced by the fact that many branches of science and engineering devote much time to their study. It is not feasible or necessary to be an “expert” in all of these areas. But … there is a basic language that understanding it is the purpose of this section. bensaeedsh@gmail.com Die Mineralölindustrie ist in erster Linie mit der Herstellung, Transport, Raffination und chemische Umwandlung von Kohlenwasserstoff Mineralien betreffenden Form der Erde. Die meisten der von Kohlenwasserstoffen in flüssiger und gasförmiger aus und werden durch Namen wie Erdöl, Erdgas genannt, Kondensat, etc. Kohle, Ölschiefer, Ölsande und dergleichen auch Kohlenwasserstoffe enthält. Obwohl sie in der Erde als Feststoffe vorliegen, können sie verarbeitet werden, um Produkte mit den gleichen Eigenschaften wie die aus Erdöl oder Erdgas hergestellt zu erhalten. Ein Kohlenwasserstoff ist die allgemeine Bezeichnung für jedes Material hauptsächlich aus Wasserstoff und Kohlenstoff. Andere Materialien vorhanden sein können, aber Kohlenstoff und Wasserstoff sind die wichtigsten Bestandteile. Das Verhalten der Kohlenwasserstoff-Systeme ist sehr komplex wie die Tatsache, dass viele Zweige der Wissenschaft und Technik viel Zeit, um ihr Studium zu widmen belegt. Es ist nicht möglich oder notwendig, ein "Experte" in allen diesen Bereichen werden. Aber ... es ist eine grundlegende Sprache, die es zu verstehen ist das Ziel dieses Abschnitts Petroleumsnæringen er opptatt primært med produksjon, transport, foredling og kjemisk konvertering av hydrokarbon mineraler form jorden. De fleste av hydrokarboner som produseres er i flytende og gassform fra og er kalt med navn som råolje, naturgass, kondensat, etc. kull, oljeskifer, tjæresand, og liker også inneholde hydrokarboner. Selv om de finnes i jorden som faste stoffer, kan de behandles for å oppnå produkter med samme egenskaper som de laget av olje eller gass. Et hydrokarbon er det generelle navnet på materiale består hovedsakelig av hydrogen og karbon. Andre materialer kan være tilstede, men karbon og hydrogen er den primære bestanddeler. Oppførselen til hydrokarbon systemer er svært kompleks som gjenspeiles av det faktum at mange grener av vitenskap og ingeniørkunst vie mye tid til å studere deres. Det er ikke mulig eller nødvendig å være en "ekspert" i alle disse områdene. Men ... det er en grunnleggende språk som forståelse det er hensikten med denne delen.

فهرست مطالب این وب لاگ (فرید بن سعید ) براي مشاهده تيتر مطالب روي مثلث كنار ماه انگليسي کلیک نمایید

آخرین اخبار صنعت نفت و گاز

آخرين اخبار دانشگاهي

مطالب علمي دانشگاهي ايران

توجه توجه :دوستان مطالب اين وب لاگ بر مبناءسال ميلادي بايگاني مي شود روي هرسال ميلادي بالاي حديث روز كليك كنيد مطالب آن سال در وب ظاهر مي شود پيش فرض هم سال جاري مي باشدبراي سهولت در كادرجستجو زير هم مي توانيد كلمه كليدي مورد نظر را تايپ كنيد مطلب مورد نظر در اولين پيام ديده مي شود .روز خوبي داشته باشيد .براي جستجو در وب لاگ من كلمات كليدي را وارد كنيد

۱۳۹۵ خرداد ۸, شنبه

Bing Ads Coupon

Choicedelhi.in is offering Bing Ads Coupon for new ad accounts of Bing. Bing is one of the best advertising platform for business.


You can promote your business on Bing and can get  a lot of business with Bing Ads.Advertising on Bing and Yahoo ad network you can do together. 

Advertising on Bing and Yahoo Ad networks is cheaper than Google Adwords.

We have latest and working Bing Voucher which can save your money.

Below are the conditions to use this coupon :-

1-It works in new ad accounts only or less than 30 days old accounts of bing.
2-You can use one coupon per account.
3-Coupon works worldwide in any country billing.
4-You can use within 90 days of redeeming voucher.
5-Coupon value is 107$
6-Price of coupon is $10


FOR MORE DETAILS CALL US at +91-9136075049 / +91-8586875020 
Skype id speakmeme

You can buy online at choicedelhi.in we accept paypal, skrill, bitcoin, neteller, perfectmoney as payment method.

if you are  from India then you can pay us via netbanking or cash deposit or cheque deposit also.


Bing ads Coupon

Choicedelhi.in is offering Bing Ads Coupon for new ad accounts of Bing. Bing is one of the best advertising platform for business.


You can promote your business on Bing and can get  a lot of business with Bing Ads.Advertising on Bing and Yahoo ad network you can do together. 

Advertising on Bing and Yahoo Ad networks is cheaper than Google Adwords.

We have latest and working Bing Voucher which can save your money.

Below are the conditions to use this coupon :-

1-It works in new ad accounts only or less than 30 days old accounts of bing.
2-You can use one coupon per account.
3-Coupon works worldwide in any country billing.
4-You can use within 90 days of redeeming voucher.
5-Coupon value is 107$
6-Price of coupon is $10


FOR MORE DETAILS CALL US at +91-9136075049 / +91-8586875020 
Skype id speakmeme

You can buy online at choicedelhi.in we accept paypal, skrill, bitcoin, neteller, perfectmoney as payment method.

if you are  from India then you can pay us via netbanking or cash deposit or cheque deposit also.

Matrimony Script For Sale

Matrimonial ScriptWe provide similar to shaadi.com clone but not exactly the same. Our's is an unique as per your requirement.Nowadays most of peoples are searching in internet for friendship also through the Facebook. same as the Most of the peoples are searching the Life partner by internet only through the Matrimonial portals only. Our dedicated Matrimonial portal script is giving you to great earning opportunity.At initial time allow the free members to more traffic for the make Popular.After getting more traffic you will get the more popular. And make the Paid Memberships also to earn money. and also you can earn money through the google adsense. To alert the space for the google adsense banners. while user click the ad you can earn from ad also. Online matrimonial portal is an profitable online business.

Mobile responsive matrimony site in India: Our script & design responds to the size of the screen and present the layout for the navigation. Based on the device, It will make automatic switch for readers to browser the site. Our mobile responsive design ensures your matrimony site gives the best experience to look in desktop, tablet, smart phones, ipad etc Don't need to browser like normal site through phone device. Apart from that, Major search engines give more priority for fully customized responsive sites.

Buy matrimony script in India: matrimonial website is one of the most fashionable matrimonial services on the web . It's the profile posting and partner search websites. It has become essential that you provide these functionalities on your website. This is your chance to provide these services to the vast audience of match-seekers. The matrimonial website allows potential brides and grooms to place their profiles and search partner profiles. We have developed high quality PHP Matrimonial website with advance features to empower our clients to start their new profitable online matrimony services. This is a very powerful online matrimony management package system that we've developed exclusively and user friendly and also fully customizable.

Contact +91-8586875020 / +91-9136075049 Skype id speakmeme Email ceo@speakmeme.com

۱۳۹۵ خرداد ۳, دوشنبه

Bing Coupon

Choicedelhi.in is offering worldwide working Bing Coupon for New Ad account of Bing. You can buy bing ads coupon for new ad accounts. It works worldwide.


We have bing 115$ bing 107$ coupons for new ad accounts.Bing is most growing PPC network for Indians and all over the world.

You can save money by using coupons and can get a lot of business.

For more details or buying these coupons you can contact me 

skype id speakmeme or call me at +91-8586875020 / 9136075049  

For more latest offers visit www.choicedelhi.in

Bing Coupon US

Choicedelhi.in is offering worldwide working Bing Coupon for New Ad account of Bing. You can buy bing ads coupon for new ad accounts. It works worldwide.


We have bing 115$ bing 107$ coupons for new ad accounts.Bing is most growing PPC network for Indians and all over the world.

You can save money by using coupons and can get a lot of business.

For more details or buying these coupons you can contact me 

skype id speakmeme or call me at +91-8586875020 / 9136075049  

For more latest offers visit www.choicedelhi.in

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۵, شنبه

Bing Coupon For India US UK Canada Australia Germany France Italy

Choicedelhi.in is offering Bing Coupon for new ad accounts of Bing. Bing is one of the best advertising platform for business.


You can promote your business on Bing and can get  a lot of business with Bing Ads.Advertising on Bing and Yahoo ad network you can do together. 

Advertising on Bing and Yahoo Ad networks is cheaper than Google Adwords.

We have latest and working Bing Voucher which can save your money.

Below are the conditions to use this coupon :-

1-It works in new ad accounts only or less than 30 days old accounts of bing.
2-You can use one coupon per account.
3-Coupon works worldwide in any country billing.
4-You can use within 90 days of redeeming voucher.
5-Coupon value is 107$
6-Price of coupon is $10


FOR MORE DETAILS CALL US at +91-9136075049 / +91-8586875020 
Skype id speakmeme

You can buy online at choicedelhi.in we accept paypal, skrill, bitcoin, neteller, perfectmoney as payment method.

if you are  from India then you can pay us via netbanking or cash deposit or cheque deposit also.

Bing Coupon For India US UK Canada Australia Germany France Italy

Choicedelhi.in is offering Bing Coupon for new ad accounts of Bing. Bing is one of the best advertising platform for business.


You can promote your business on Bing and can get  a lot of business with Bing Ads.Advertising on Bing and Yahoo ad network you can do together. 

Advertising on Bing and Yahoo Ad networks is cheaper than Google Adwords.

We have latest and working Bing Voucher which can save your money.

Below are the conditions to use this coupon :-

1-It works in new ad accounts only or less than 30 days old accounts of bing.
2-You can use one coupon per account.
3-Coupon works worldwide in any country billing.
4-You can use within 90 days of redeeming voucher.
5-Coupon value is 107$
6-Price of coupon is $10


FOR MORE DETAILS CALL US at +91-9136075049 / +91-8586875020 
Skype id speakmeme

You can buy online at choicedelhi.in we accept paypal, skrill, bitcoin, neteller, perfectmoney as payment method.

if you are  from India then you can pay us via netbanking or cash deposit or cheque deposit also.

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه

Bing Ads Coupon For New Ad Accounts Bing Ads OfferChoicedelhi.in is offering Bing Coupon for new ad accounts of Bing. Bing is one of the best advertising platform for business.


You can promote your business on Bing and can get  a lot of business with Bing Ads.Advertising on Bing and Yahoo ad network you can do together. 

Advertising on Bing and Yahoo Ad networks is cheaper than Google Adwords.

We have latest and working Bing Voucher which can save your money.

Below are the conditions to use this coupon :-

1-It works in new ad accounts only or less than 30 days old accounts of bing.
2-You can use one coupon per account.
3-Coupon works worldwide in any country billing.
4-You can use within 90 days of redeeming voucher.
5-Coupon value is 107$
6-Price of coupon is $10


FOR MORE DETAILS CALL US at +91-9136075049 / +91-8586875020 
Skype id speakmeme

You can buy online at choicedelhi.in we accept paypal, skrill, bitcoin, neteller, perfectmoney as payment method.

if you are  from India then you can pay us via netbanking or cash deposit or cheque deposit also.


اخبار الكترونيك

سايت هاي آموزشي فرهنگي

تازه هاي نشريات فني

آخرين اخبار دولت الكترونيك