زمان را مدیریت کنیم

welcome to the technical training

به وب لاگ آموزشی - تخصصی من خوش آمدید

فريد بن سعيد
training.nigc@gmail.com

my picture

my picture

درباره من

عکس من
ايران - تهران:آدرس الكترونيكي training.nigc@gmail.com, تلفن تماس : 09126408871-02181315724, Iran
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی نفت شغل :کارشناس ارشد آموزش فنی و تخصصی شرکت ملی گاز ایران

oil&gas

The petroleum industry is concerned primarily with the production, transportation, refining and chemical conversion of hydrocarbon minerals form the earth. Most of the hydrocarbons produced are in liquid and gaseous from and are called by names like crude oil, natural gas, condensate, etc. Coal, oil shale, tar sands, and the like also contain hydrocarbons. Even though they exist in the earth as solids, they may be processed to obtain products with the same properties as those made from oil or gas. A hydrocarbon is the general name given to any material composed primarily of hydrogen and carbon. Other materials may be present, but carbon and hydrogen are the primary constituents. The behaviour of hydrocarbon systems is very complex as evidenced by the fact that many branches of science and engineering devote much time to their study. It is not feasible or necessary to be an “expert” in all of these areas. But … there is a basic language that understanding it is the purpose of this section. bensaeedsh@gmail.com Die Mineralölindustrie ist in erster Linie mit der Herstellung, Transport, Raffination und chemische Umwandlung von Kohlenwasserstoff Mineralien betreffenden Form der Erde. Die meisten der von Kohlenwasserstoffen in flüssiger und gasförmiger aus und werden durch Namen wie Erdöl, Erdgas genannt, Kondensat, etc. Kohle, Ölschiefer, Ölsande und dergleichen auch Kohlenwasserstoffe enthält. Obwohl sie in der Erde als Feststoffe vorliegen, können sie verarbeitet werden, um Produkte mit den gleichen Eigenschaften wie die aus Erdöl oder Erdgas hergestellt zu erhalten. Ein Kohlenwasserstoff ist die allgemeine Bezeichnung für jedes Material hauptsächlich aus Wasserstoff und Kohlenstoff. Andere Materialien vorhanden sein können, aber Kohlenstoff und Wasserstoff sind die wichtigsten Bestandteile. Das Verhalten der Kohlenwasserstoff-Systeme ist sehr komplex wie die Tatsache, dass viele Zweige der Wissenschaft und Technik viel Zeit, um ihr Studium zu widmen belegt. Es ist nicht möglich oder notwendig, ein "Experte" in allen diesen Bereichen werden. Aber ... es ist eine grundlegende Sprache, die es zu verstehen ist das Ziel dieses Abschnitts Petroleumsnæringen er opptatt primært med produksjon, transport, foredling og kjemisk konvertering av hydrokarbon mineraler form jorden. De fleste av hydrokarboner som produseres er i flytende og gassform fra og er kalt med navn som råolje, naturgass, kondensat, etc. kull, oljeskifer, tjæresand, og liker også inneholde hydrokarboner. Selv om de finnes i jorden som faste stoffer, kan de behandles for å oppnå produkter med samme egenskaper som de laget av olje eller gass. Et hydrokarbon er det generelle navnet på materiale består hovedsakelig av hydrogen og karbon. Andre materialer kan være tilstede, men karbon og hydrogen er den primære bestanddeler. Oppførselen til hydrokarbon systemer er svært kompleks som gjenspeiles av det faktum at mange grener av vitenskap og ingeniørkunst vie mye tid til å studere deres. Det er ikke mulig eller nødvendig å være en "ekspert" i alle disse områdene. Men ... det er en grunnleggende språk som forståelse det er hensikten med denne delen.

فهرست مطالب این وب لاگ (فرید بن سعید ) براي مشاهده تيتر مطالب روي مثلث كنار ماه انگليسي کلیک نمایید

آخرین اخبار صنعت نفت و گاز

آخرين اخبار دانشگاهي

مطالب علمي دانشگاهي ايران

توجه توجه :دوستان مطالب اين وب لاگ بر مبناءسال ميلادي بايگاني مي شود روي هرسال ميلادي بالاي حديث روز كليك كنيد مطالب آن سال در وب ظاهر مي شود پيش فرض هم سال جاري مي باشدبراي سهولت در كادرجستجو زير هم مي توانيد كلمه كليدي مورد نظر را تايپ كنيد مطلب مورد نظر در اولين پيام ديده مي شود .روز خوبي داشته باشيد .براي جستجو در وب لاگ من كلمات كليدي را وارد كنيد

۱۳۹۰ بهمن ۱۷, دوشنبه

I: REV BROACHING TOOL

 
 

F.P. Officina Meccanica s.r.l.

Via Boito 337 - 41019 Soliera (MO)
Cod.Fisc./P.Iva 02542120361
Tel. 059/8570329 Fax. 059/8578480
info@brocciatura.it

Dear Sirs,
herewith we'd like to draw your attention to our new and patented tool for broaching and slotting: the REV BROACHING TOOL.
Let's discover it together!

CLICK VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=upFxV6Dy0L0

PURPOSE

The Rev Broaching Tool enables you to broach and slot operating directly on the CNC machining centre or on the CNC lathe.
It can be applied also on traditional machine tools like filing machines and slotting machines.
Thanks to the symmetric adjustment it assures a high level of precision giving the chance to correct the unavoidable errors that occur in these kind of machinings.

TARGET

We checked that our tool is chosen for its advantages from differently-sized companies.
Anyway it's quite out of the question that it was conceived to meet a need perceived in particular from small-medium sized Companies. As a matter of fact, these ones should either buy a proper machine tool or, as in the majority of cases, place the order for broaching and slotting to an another company with consequent material handlings and waste of energy and time.
Thanks to the Rev Broaching Tool today broaching and slotting are possible directly inside your company picking up the piece from the machine finished and consequentially reducing the labour time and avoiding other toolings.

SEMPLICITY AND TECHNICAL ASSISTANCE

You will get immediately aware of its easy-use and we are accompanying you in this new path providing you freely for the first purchases the necessary CNC program. It is a simple program that you will use every time changing only 4 variables.
For each kind of need or request get in touch with us and we are giving you the technical assistance you may need.

WEBSITE

We invite you to register on our website http://www.brocciatura.com/ to consider the range of products, to have a look at the instructions and the suggested working parameters, to download our catalogue and to do online shopping.


Thanks for your attention.


Best regards.
F.P. Officina Meccanica s.r.l.

۱۳۹۰ بهمن ۱۵, شنبه

كتاب سوخت هاي فسيلي و انرژي هاي تجديد پذير و ناپذير

با سلام :

سيستم هاي جديد انرژي در آينده بايد متكي به تغييرات ساختاري و بنيادي باشد كه در آن منابع انرژي بدون كربن نظير انرژي خورشيدي، باد، زمين گرمائي، اقيانوس و كربن خنثي مانند زيست توده مورد استفاده قرار مي گيرد. بدون ترديد انرژي هاي تجديد پذير با توجه به سادگي فناوري در مقابل فناوري انرژي هاي فسيلي از يك طرف و عدم آلودگي محيط زيست از طرف ديگر نقش مهمي را در سيستم جديد انرژي را در جهان ايفاد خواهند كرد. نظر به اهميت اين موضوع كتاب سوخت هاي فسيلي و انرژي هاي تجديد پذير به زبان انگليسي توسط واحداينجانب (فريد  بن سعيد ) تاليف گرديده است  

همكاران در صورت تمايل مي توانند كتاب را ااينجا ذخيره نمايند.

موضوعات كتاب:                  

مفاهيم اوليه انرژي  

سوخت هاي فسيلي(زغال سنگ، گاز ونفت )

انرژي هسته اي

منابع انرژي هاي تجديد پذير (خورشيد، باد، زمين گرمائي، زيست توده و اقيانوس)

مزايا ومعايب سوخت هاي فسيلي و انرژي هاي تجديد پذير

آمار كليدي سوخت هاي فسيلي و انرژي هاي تجديد پذير در جهان و ايران

وضعيت انرژي هاي تجديد پذير در كشور هاي چين، المان و روسيه

اصطلاحات انرژي

 

اخبار الكترونيك

سايت هاي آموزشي فرهنگي

تازه هاي نشريات فني

آخرين اخبار دولت الكترونيك