زمان را مدیریت کنیم

welcome to the technical training

به وب لاگ آموزشی - تخصصی من خوش آمدید

فريد بن سعيد
training.nigc@gmail.com

my picture

my picture

درباره من

عکس من
ايران - تهران:آدرس الكترونيكي training.nigc@gmail.com, تلفن تماس : 09126408871-02181315724, Iran
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی نفت شغل :کارشناس ارشد آموزش فنی و تخصصی شرکت ملی گاز ایران

oil&gas

The petroleum industry is concerned primarily with the production, transportation, refining and chemical conversion of hydrocarbon minerals form the earth. Most of the hydrocarbons produced are in liquid and gaseous from and are called by names like crude oil, natural gas, condensate, etc. Coal, oil shale, tar sands, and the like also contain hydrocarbons. Even though they exist in the earth as solids, they may be processed to obtain products with the same properties as those made from oil or gas. A hydrocarbon is the general name given to any material composed primarily of hydrogen and carbon. Other materials may be present, but carbon and hydrogen are the primary constituents. The behaviour of hydrocarbon systems is very complex as evidenced by the fact that many branches of science and engineering devote much time to their study. It is not feasible or necessary to be an “expert” in all of these areas. But … there is a basic language that understanding it is the purpose of this section. bensaeedsh@gmail.com Die Mineralölindustrie ist in erster Linie mit der Herstellung, Transport, Raffination und chemische Umwandlung von Kohlenwasserstoff Mineralien betreffenden Form der Erde. Die meisten der von Kohlenwasserstoffen in flüssiger und gasförmiger aus und werden durch Namen wie Erdöl, Erdgas genannt, Kondensat, etc. Kohle, Ölschiefer, Ölsande und dergleichen auch Kohlenwasserstoffe enthält. Obwohl sie in der Erde als Feststoffe vorliegen, können sie verarbeitet werden, um Produkte mit den gleichen Eigenschaften wie die aus Erdöl oder Erdgas hergestellt zu erhalten. Ein Kohlenwasserstoff ist die allgemeine Bezeichnung für jedes Material hauptsächlich aus Wasserstoff und Kohlenstoff. Andere Materialien vorhanden sein können, aber Kohlenstoff und Wasserstoff sind die wichtigsten Bestandteile. Das Verhalten der Kohlenwasserstoff-Systeme ist sehr komplex wie die Tatsache, dass viele Zweige der Wissenschaft und Technik viel Zeit, um ihr Studium zu widmen belegt. Es ist nicht möglich oder notwendig, ein "Experte" in allen diesen Bereichen werden. Aber ... es ist eine grundlegende Sprache, die es zu verstehen ist das Ziel dieses Abschnitts Petroleumsnæringen er opptatt primært med produksjon, transport, foredling og kjemisk konvertering av hydrokarbon mineraler form jorden. De fleste av hydrokarboner som produseres er i flytende og gassform fra og er kalt med navn som råolje, naturgass, kondensat, etc. kull, oljeskifer, tjæresand, og liker også inneholde hydrokarboner. Selv om de finnes i jorden som faste stoffer, kan de behandles for å oppnå produkter med samme egenskaper som de laget av olje eller gass. Et hydrokarbon er det generelle navnet på materiale består hovedsakelig av hydrogen og karbon. Andre materialer kan være tilstede, men karbon og hydrogen er den primære bestanddeler. Oppførselen til hydrokarbon systemer er svært kompleks som gjenspeiles av det faktum at mange grener av vitenskap og ingeniørkunst vie mye tid til å studere deres. Det er ikke mulig eller nødvendig å være en "ekspert" i alle disse områdene. Men ... det er en grunnleggende språk som forståelse det er hensikten med denne delen.

فهرست مطالب این وب لاگ (فرید بن سعید ) براي مشاهده تيتر مطالب روي مثلث كنار ماه انگليسي کلیک نمایید

آخرین اخبار صنعت نفت و گاز

آخرين اخبار دانشگاهي

مطالب علمي دانشگاهي ايران

توجه توجه :دوستان مطالب اين وب لاگ بر مبناءسال ميلادي بايگاني مي شود روي هرسال ميلادي بالاي حديث روز كليك كنيد مطالب آن سال در وب ظاهر مي شود پيش فرض هم سال جاري مي باشدبراي سهولت در كادرجستجو زير هم مي توانيد كلمه كليدي مورد نظر را تايپ كنيد مطلب مورد نظر در اولين پيام ديده مي شود .روز خوبي داشته باشيد .براي جستجو در وب لاگ من كلمات كليدي را وارد كنيد

۱۳۹۸ مرداد ۲۶, شنبه

Bing Coupon $100 | Bing Coupon $100 Without Spending | Bing Voucher | Microsoft Advertising Coupon Code Whatsapp +91-8586875020

Bing ads is offering Bing Coupon $100 (Microsoft Advertising Coupon Code) for new ad accounts. This coupon works worldwide in new ad accounts of Bing ads.

Bing Coupon $100


Bing is second largest Paid PPC ad provider in world. Now it is called microsoft ads.

Here are terms and conditions to use Bing Coupon (Microsoft Advertising Promotional Credit of $100):-

 • You can advertise on Bing ads and can save money. No spending is required to use this coupon.
 • Coupon expiry is in 31 Dec 2019
 • This coupon works worldwide in any country billing.
 • You must add credit card / Paypal to redeem this coupon.
 • You can use this coupon code in India USA UK Germany France Dubai Italy Australia Canada etc countries.
 • This coupon works in prepaid and postpaid both accounts.
 • You can not add this coupon if you have already use any other bing ads coupon before in your account.
 • Grab Bing coupon $100 offer and save money.
 • Coupon price is $9 each

You can use this coupon in following countries :-

 • India
 • United States
 • Canada
 • For UK residents
 • Germany
 • France
 • Italy
 • Spain
 • Australia
 • New Zealand
 • Mexico
 • Brazil
 • UAE
 • SINGAPORE
 • TURKEY
 • SAUDI

For more details contact me skype id speakmeme

Whatsapp +91-8586875020 Call 8586875020


bing coupon
bing coupons for sale
bing coupon 2019
Microsoft Advertising Coupon
microsoft advertising coupon code
microsoft ads coupon
microsoft advertising offer
bing coupon code generator
bing coupon code 2018
bing coupon worldwide
bing banners coupon code
bing ads coupon blackhatworld
bing ads coupon
bing ads coupon 2018
bing ads coupon code india
bing ads coupon fiverr
bing ads coupon uk
bing ads coupon 200 usd
bing ads coupon code generator
bing ads coupon buy
bing ads coupon hack
bing lee coupon australia
$200 bing ads coupon
hostgator bing ads coupon
godaddy bing ads coupon
$300 bing ads coupon
bada bing coupon
bing coupon code
bing $100 coupon code
bing free coupon
get bing coupon
hostgator bing coupon
bing ads coupon india
bing maloney coupons
new bing coupon
bing coupon off
bing ads coupo n off
bing ads coupo

۱۳۹۸ مرداد ۸, سه‌شنبه

Buy Google Adwords Voucher | Google Ads Coupon | Adwords Voucher 2019

Buy Google Ads Coupon 2019 | Buy Google Adwords Coupon Call +91-8586875020 

We also offer Adwords Coupon and Bing Coupon to start your ads on Google and Bing. We have Adwords coupon for India . 

Spend 500 Get 2000 INR. and we also offer coupons for other countries like other coutries likes Singapore , USA, UK, UAE, Germany, Saudi Arabia, Denmark, Japan, Italy, Sweden, Belgium, Canada, Australia, France and Turkey etc countries. Coupon expiry is in Dec 2022. 


This Google ads coupon works new or less than 15 days old accounts. We also offer Google adwords PPC and Bing ads PPC. Adwords Coupon USA.

We also offer Old Adwords account of India. 1 month to 2 years old accounts. 100% genuine and verified adwords accounts at affordable price.

For Bing ads we have $100 coupon and other denomination coupons. Bing Coupons works in new ad accounts, worldwide in any country.   

We also offering Ad management for Indian and other country customers. You can easily promote your website, Blog or Video online with Google Ads. 

We also offer website hosting Website Designing and PPC management.

We have expertise in Google Ads, Bing ads and Facebook ads. 

You can buy Google Ads coupon at very affordable price.

Here are some features of these coupons :

 • This coupon works in new ad accounts.
 • Coupon Expiry is in Dec 31 2023.
 • You must spend 500 INR to get 2000 INR credit of coupon for India,
 • same rule for other countries only coupon value and spending amount will be different.
 • You can use one coupon per account.

I am PPC & SEO expert from Delhi India. I have done Msc in Computer science. I have more than 10 years experience in PPC , SEO and web Designing.

 I have here to help you starting your advertisement on Google Adwords , Bing Ads and Facebook ads.

 I am offering many internet marketing and web designing services also.

 

You can buy Google Adwords Coupon for new ad accounts for any country and can save your money. 

We offer 100% working adwords coupons and other internet marketing tools and services for our customers.

I am SEO, SEM and ORM cosultant and Web developer from New Delhi, India.We are here to help in setup in your website and boost your 

business online with help of PPC and SEO.

For more details connect me on whatsapp +91-8586875020 Skype id speakmeme 

or call me at +91-8586877020

 • $1 day adwords account increased to $150
 • $1 k google adwords coupon
 • $100 adwords coupon
 • $100 bing coupon
 • ? 2 000 credit google adwords promo code
 • 100 google adwords coupons
 • 2000 adwords promo code
 • 2000 google adwords coupon
 • 2000 in 500 adwords coupon
 • 2000 promotional google adwords coupon
 • 500 adwords coupon
 • 500 spend 2000 adwords coupan
 • 500 to 2000 adword coupon
 • 75 adwords voucher
 • 75 google adwords voucher code
 • ad word
 • ad word google
 • ad word new promotional codes 2018
 • ad words
 • ad words coupons
 • add company to google
 • add gogle add word to your smm pannel
 • add google
 • add money google adsense coupon
 • add word
 • add words
 • add words lesting
 • adds free updates
 • addwords
 • adgoogle
 • admob
 • admob ads promote
 • admob cliker from usa
 • admob jaise other sote
 • admob revenue
 • admob sign up
 • ads bing
 • ads google
 • ads on car india
 • ads settings
 • adsence program
 • adsense
 • adsense account
 • adsense advertising
 • adsense alternatives
 • adsense binon marak
 • adsense blackhat
 • adsense dollars per click
 • adsense login
 • adsense sign in
 • adsense sign up
 • adsword
 • adswords
 • advanced ads coupon
 • advaritions in adwords
 • advertise on google
 • advertise on google import export regester
 • advertise with adchoices
 • advertisement charge on google
 • advertisement free
 • advertisement in google
 • advs google earn money daily
 • advt on google
 • adward
 • adward cpc
 • adward offer
 • adward parmotion
 • adwards
 • adwards promotional code
 • adwerd
 • adwoard
 • adwoards
 • adwoeds
 • adwor
 • adword
 • adword 2000 copon
 • adword 2000 coupan code
 • adword 500 coupon
 • adword bid kiya hai in hindi
 • adword code
 • adword code generator
 • adword code india
 • adword coupan
 • adword coupen
 • adword coupon
 • adword coupon 2017
 • adword coupon 500
 • adword coupon code
 • adword coupon code tricks in india
 • adword coupon enter mail
 • adword coupon error
 • adword coupon india
 • adword coupon instantly
 • adword coupons
 • adword coupons for india
 • adword credit
 • adword discount
 • adword duble credit offer
 • adword express
 • adword free
 • adword free 2000 on 500
 • adword hire
 • adword introductory offer code
 • adword login
 • adword management
 • adword me registration keyese kare
 • adword number
 • adword offer
 • adword offer code
 • adword offers
 • adword partner reseller
 • adword ppc campaigns
 • adword professional
 • adword promo code
 • adword promo code 2018
 • adword promo code 2019
 • adword promo code for existing users in december 2018
 • adword promo code free
 • adword promo code free india
 • adword promocode
 • adword promocode for india
 • adword promot
 • adword promotinal code
 • adword promotion
 • adword promotion code
 • adword promotional code
 • adword promotional code 2017
 • adword promotional code 500 get 2000
 • adword promotional code first time
 • adword promotional code for india
 • adword promotional code india
 • adword promotional codes
 • adword se site promote kese kre
 • adword sign up
 • adword specialists
 • adword suspension
 • adword voucher
 • adword work
 • adwordiambister
 • adwords
 • adwords $100 coupon code
 • adwords $100 coupon codes
 • adwords $200
 • adwords $300 voucher
 • adwords £75 voucher uk
 • adwords 0 spending coupons
 • adwords 150 coupon
 • adwords 2000 coupon
 • adwords 2000 coupon earn low balance
 • adwords 2000 coupon india
 • adwords 2000 rs 2018
 • adwords 2000 rs coupon
 • adwords 2000 rupees coupon for new account
 • adwords 2500 promotional credit
 • adwords 3000 coupon
 • adwords 3000 coupon code for india
 • adwords 500 inr spend coupon
 • adwords 500 rs spend coupon
 • adwords 500 spend get 2000
 • adwords 650 coupon
 • adwords account invoice sell
 • adwords account offers in pune
 • adwords account voucher
 • adwords account with credit
 • adwords accounts
 • adwords ad credit
 • adwords add coupon
 • adwords add coupon code
 • adwords add promo
 • adwords add promo code
 • adwords ads
 • adwords advertising
 • adwords advertising agency
 • adwords advertising yearly cost
 • adwords agency in delhi
 • adwords analyst work
 • adwords billing
 • adwords billing options
 • adwords business
 • adwords campaign
 • adwords can help
 • adwords cc us
 • adwords charges
 • adwords click fraud companies
 • adwords cloaking
 • adwords companies
 • adwords company price in kerala
 • adwords contact number india
 • adwords control campaign
 • adwords copuon india misuse
 • adwords coupen
 • adwords coupon
 • adwords coupon $150
 • adwords coupon $300
 • adwords coupon 2000 spend 500
 • adwords coupon 2017
 • adwords coupon 2018
 • adwords coupon 3000 india
 • adwords coupon 500 spend 2000
 • adwords coupon 500 spend get 2000 in india
 • adwords coupon 500 spending noida 2018
 • adwords coupon 500 spends 200 credit
 • adwords coupon 75
 • adwords coupon 75 euro
 • adwords coupon accunt
 • adwords coupon ads
 • adwords coupon australia
 • adwords coupon available
 • adwords coupon blackhatworld
 • adwords coupon buy
 • adwords coupon canada
 • adwords coupon cdoes existing advertisers
 • adwords coupon center
 • adwords coupon check
 • adwords coupon code
 • adwords coupon code 2018 vaishali
 • adwords coupon code 2019
 • adwords coupon code 2500
 • adwords coupon code 500 pe 2000
 • adwords coupon code for india
 • adwords coupon code generator
 • adwords coupon code spend 500 and get 2000
 • adwords coupon codes
 • adwords coupon codes 2018
 • adwords coupon existing account
 • adwords coupon for 2018
 • adwords coupon for bamgladesh
 • adwords coupon for existing accounts
 • adwords coupon for india
 • adwords coupon for india 2000 inr
 • adwords coupon for maxico
 • adwords coupon for old account
 • adwords coupon for sale
 • adwords coupon generation trick
 • adwords coupon generator india
 • adwords coupon get $100 spend $25
 • adwords coupon hack
 • adwords coupon how to generate 500 spend
 • adwords coupon india
 • adwords coupon india 2018 for existing customers
 • adwords coupon indonesia
 • adwords coupon instant
 • adwords coupon invullen
 • adwords coupon ireland
 • adwords coupon link
 • adwords coupon mexico
 • adwords coupon nederland
 • adwords coupon new account
 • adwords coupon october 2018
 • adwords coupon online
 • adwords coupon policy
 • adwords coupon rs 500 send get rs 2000
 • adwords coupon setting
 • adwords coupon shopify
 • adwords coupon south africa
 • adwords coupon spend 500 for
 • adwords coupon uk
 • adwords coupon usa
 • adwords coupon use
 • adwords coupon vouchers
 • adwords coupons
 • adwords coupons 500 spends
 • adwords coupons aed
 • adwords coupons bulk
 • adwords coupons buy
 • adwords coupons for existing accounts
 • adwords coupons seller
 • adwords coupoun
 • adwords create account
 • adwords create new campaign
 • adwords credit
 • adwords cupon code
 • adwords data
 • adwords developer
 • adwords developers in vadodara
 • adwords discount code
 • adwords discount code 2018
 • adwords discount coupon code
 • adwords discount voucher
 • adwords double credit
 • adwords double credit offer
 • adwords expert
 • adwords expert in india
 • adwords express
 • adwords express coupon
 • adwords express coupon code
 • adwords express promo code
 • adwords express promo code 2018
 • adwords express promo code uk
 • adwords express promotional code
 • adwords express promotional code 2018
 • adwords express promotional codes in india
 • adwords for discount
 • adwords for google
 • adwords for shopping websites
 • adwords for video coupon
 • adwords for website
 • adwords free account
 • adwords free coupon
 • adwords free credit
 • adwords free promotional code
 • adwords free voucher india
 • adwords freelancer
 • adwords get 2000 promo code
 • adwords gift card
 • adwords google co in
 • adwords google com
 • adwords google com adwords mobileofficial
 • adwords google coupon
 • adwords google promo code
 • adwords hacks
 • adwords in india
 • adwords india
 • adwords india 500 sepent code
 • adwords india coupon
 • adwords india coupon codes
 • adwords india coupon offers
 • adwords india promotional code
 • adwords india promotional codes
 • adwords india spend rs 500 2000 code
 • adwords indian coupons
 • adwords inteoductory offer coupon code
 • adwords introductory offer india
 • adwords invoicing
 • adwords login
 • adwords login india
 • adwords manager
 • adwords missed call ad extension
 • adwords new advertiser coupon
 • adwords new adwords coupon code
 • adwords offer
 • adwords offer 2018
 • adwords offer code
 • adwords offer in india
 • adwords offer india
 • adwords offer spend 20000 get 40000
 • adwords offers
 • adwords offers in india
 • adwords packages in patna
 • adwords payment methods
 • adwords ppc
 • adwords ppc login
 • adwords ppc marketing
 • adwords ppc project
 • adwords ppc service
 • adwords promo
 • adwords promo code
 • adwords promo code 100
 • adwords promo code 2018
 • adwords promo code 750 rupees
 • adwords promo code australia
 • adwords promo code coupon
 • adwords promo code india
 • adwords promo code reddit
 • adwords promo code uk
 • adwords promo code uk 2018
 • adwords promo codes
 • adwords promo extensions
 • adwords promo kod
 • adwords promo uk
 • adwords promotion
 • adwords promotion code 2000
 • adwords promotional
 • adwords promotional code
 • adwords promotional code 100
 • adwords promotional code 1000 to get
 • adwords promotional code 2018
 • adwords promotional code canada
 • adwords promotional code for existing accounts
 • adwords promotional code for new user
 • adwords promotional code india
 • adwords promotional code india 2018
 • adwords promotional code status
 • adwords promotional code uk
 • adwords promotional codes
 • adwords promotional codes 2018
 • adwords promotional credit
 • adwords promotional offers
 • adwords promtional codes
 • adwords prono code india
 • adwords r600 voucher
 • adwords rates per click
 • adwords remove coupon
 • adwords run ads
 • adwords service charges
 • adwords sign up
 • adwords sign up and get 2000 credit
 • adwords subscribe
 • adwords thailand voucher
 • adwords trick in hindi
 • adwords us coupon
 • adwords us promo code
 • adwords usa
 • adwords voucher
 • adwords voucher 2018
 • adwords voucher buy in chennai
 • adwords voucher code
 • adwords voucher existing account
 • adwords voucher free
 • adwords voucher uk
 • adwords vouchers fiverr
 • adwords vouchers for old age
 • adwords vs seo
 • adwords youtube subscribers
 • adwords-coupon.html
 • adwork
 • adworks coupen
 • adworld
 • adworld login
 • adworlds
 • adwors free 2000 cradit
 • adwrods
 • adwutads
 • afwords
 • amount for starting adword
 • aunlaenthri faurak www google com search
 • auuabatme google com
 • best discount coupon sites in india
 • best sites for youtube adwords promotion
 • bing ad promotional code
 • bing ads
 • bing ads coupon code india
 • bing ads promo code
 • bing ads promo code 2018
 • bing ads promotion code india
 • bing ads promotional code
 • bing ads promotional code india
 • bing ads sign in
 • bing advertising
 • bing adwords coupon
 • bing adwords promo code
 • bing couoob
 • bing coupon
 • bing coupon code
 • bing coupon india
 • bing promotional code india
 • bing tech support adss
 • blackhat make adwords invoice account
 • blue filimhttps accounts google com servicelogin service googleplay&continue https 3a 2f 2fplay google com 2fstore 2fapps 2fdeta
 • bluehost adwords coupon
 • bulk adword seller
 • but adword account with credits
 • buy 500 to 2000 adword coupon
 • buy adsense
 • buy adword coupn
 • buy adword coupns
 • buy adword coupon
 • buy adword coupon india
 • buy adword coupons
 • buy adword credit
 • buy adwords account
 • buy adwords account with promotion codes
 • buy adwords accounts
 • buy adwords coupon
 • buy adwords coupon 858687
 • buy adwords coupon india
 • buy adwords coupons
 • buy adwords credit
 • buy adwords indian coupons
 • buy adwords vouchers
 • buy aporved google adwords accounts
 • buy click traffic for adsense
 • buy google ads credit
 • buy google adwords account
 • buy google adwords account third party
 • buy google adwords coupon
 • buy google adwords coupon codes
 • buy google adwords voucher india
 • buy redeem code
 • check google adwords
 • christmas adword coupons india
 • cloaker for adwords
 • code free redeem
 • competitor clicks adwords
 • cost of advertising on google
 • cost per click rates in india
 • cost per click rates india
 • coupon adwords
 • coupon adwords 200 euro
 • coupon adwords india
 • coupon adwords spend 500
 • coupon code
 • coupon code in adwords
 • coupon di adwords
 • coupon for google ads
 • coupon in adwords
 • coupon reduction adwords
 • cpc adwords
 • create add adwords promotion code
 • create adwords account in us
 • credit for google ads
 • doubleclick advertiser
 • doubleclickbygoogle com hindi me
 • e commerce google adwords
 • earn money by adsense
 • earn money from google
 • earning with google
 • eto coupon adwords 2000
 • exclusive google offers
 • exclusive google offers big bazaar
 • facebook ads coupon codes visa
 • facebook advertising cost india
 • facebook adwords coupon
 • facebook sponsored ads cost in india
 • fake clicks adwords
 • fb adwords coupon
 • fiverr adwords coupon
 • free $100 adwords credit
 • free $100 google adwords credit
 • free 500 spent google adwords coupon code 2000
 • free ad sites
 • free add in google
 • free adowrds couopn
 • free advertising
 • free adward creadits
 • free adward credit
 • free adword coupon
 • free adword credit
 • free adword credits
 • free adword credits india
 • free adwords
 • free adwords 2000 promotional
 • free adwords coupon
 • free adwords coupon code
 • free adwords coupon india
 • free adwords credit
 • free adwords credit india
 • free adwords voucher uk
 • free coupan
 • free coupon
 • free coupon codes
 • free coupons
 • free delivery voucher
 • free discount
 • free facebook ads coupon
 • free google ad words credit
 • free google ads coupon
 • free google ads coupon code online
 • free google ads credit uk
 • free google adword credit
 • free google adwords
 • free google adwords coupen from sponsered company
 • free google adwords coupon 2018
 • free google adwords coupon code
 • free google adwords coupon india
 • free google adwords credit
 • free google adwords credit code
 • free google adwords credit india
 • free google adwords promo code
 • free google adwords promotional code
 • free google play codes
 • free google promotional credit
 • free pay per click advertising
 • free rs 200 worth adwords coupon
 • generate google adwords coupon
 • get ? 2000 promotional credit
 • get ? 2000.00 credit for spending ? 500.00 on adwords
 • get a adwords coupon of 2000
 • get adword code
 • get adword voucher
 • get adwords coupon
 • get adwords offer code
 • get adwords promotional codes
 • get adwords voucher
 • get free adwords credit
 • get free adwprds credit
 • get free facebook advertising credits
 • get free google ads credit
 • get google ads coupon
 • get google ads credit
 • get google ads promo code
 • get google adword coupon
 • get google adwords coupon
 • get google adwords coupons for india
 • get google adwords voucher
 • get promotional credits adwords
 • getting started with adwords
 • gift card code generator
 • gift code
 • gift code generator
 • go coupon
 • godaddy adwords coupon
 • godaddy adwords voucher
 • goo gl bjf6ad
 • googale ad click
 • google absence approval charges
 • google account adsense
 • google ad break
 • google ad contactnumber
 • google ad coupon
 • google ad coupon code india
 • google ad credit how work
 • google ad earn money
 • google ad promo code
 • google ad promotion
 • google ad promotion 500
 • google ad promotion code
 • google ad promotion in tambaram
 • google ad words
 • google ad words coupon
 • google ad words offer coupoun
 • google ad work
 • google ad world sikar contact number
 • google add
 • google add for travel
 • google add price
 • google add service
 • google add world promotional code
 • google adeords ppc
 • google adfwords coupon
 • google adowrds coupon deals
 • google adowrds coupon for india
 • google adowrs coupon for india
 • google ads
 • google ads 150 credit
 • google ads 2000 credit
 • google ads 500 spend coupon
 • google ads 75 credit
 • google ads charge on credit card
 • google ads coupan 2019
 • google ads coupon
 • google ads coupon 2018
 • google ads coupon 500 to 200
 • google ads coupon australia
 • google ads coupon code
 • google ads coupon code 2000 when spend 500
 • google ads coupon code 2019
 • google ads coupon code for old account
 • google ads coupon code india
 • google ads coupon code rs 2000
 • google ads coupon code when spend 500
 • google ads coupon codes
 • google ads coupon fiverr
 • google ads coupon for web hosting companies
 • google ads coupon free
 • google ads coupon india
 • google ads coupon introductry offer
 • google ads coupon may 2019
 • google ads coupon portugal
 • google ads coupon september 2018
 • google ads coupon service
 • google ads coupon shopify
 • google ads coupon uae
 • google ads coupon uk
 • google ads coupons
 • google ads coupons 2019
 • google ads coupons for exsting account
 • google ads credit
 • google ads credit canada
 • google ads credit card
 • google ads credit card charge
 • google ads credit code
 • google ads credit free
 • google ads credit india
 • google ads credit line
 • google ads credit panel
 • google ads credit refund
 • google ads credit shopify
 • google ads credit uk
 • google ads credito
 • google ads for mobile apps
 • google ads free credit
 • google ads free credit uk
 • google ads introductory offer
 • google ads payment help
 • google ads payment options
 • google ads pricing
 • google ads promo code
 • google ads promo code 2000 coupon code
 • google ads promo code 2000 rs
 • google ads promo code india
 • google ads promo code spend 500 get 2000
 • google ads promo codes 2019 india
 • google ads promotion code
 • google ads promotional code
 • google ads promotional code india
 • google ads promotional codes
 • google ads promotional coupon
 • google ads voucher
 • google ads voucher code
 • google ads voucher india
 • google ads vouhcer for india
 • google ads without credit card
 • google adsense
 • google adsense coupon code
 • google adsense coupon code spend 500 get 2000
 • google adsense promo code
 • google adsense promotional code
 • google adsense toll free no in india
 • google adson
 • google adverse
 • google advert
 • google advertiger contact number
 • google advertisement
 • google advertisement cast
 • google advertisement india rates
 • google advertising
 • google advertising campaign
 • google advertising contact number
 • google advertising cost
 • google advertising price
 • google advertising program
 • google advertising programs
 • google adwards ppc course in hindi online
 • google adwods coupon codes
 • google adword
 • google adword 2000 dollar credit
 • google adword agent in kamanahalli
 • google adword contact number
 • google adword coupen
 • google adword coupon
 • google adword coupon code
 • google adword coupon code india
 • google adword coupon generator
 • google adword coupon india
 • google adword credit
 • google adword credit coupon
 • google adword discount
 • google adword express free top up
 • google adword express promo code generator
 • google adword in chandigarh
 • google adword me apna add chalane ke liye kya karna hai
 • google adword offer
 • google adword offer code
 • google adword offer url
 • google adword office in india
 • google adword promo 500 to 2000
 • google adword promo code
 • google adword promo code 2019
 • google adword promo code for rs 2000
 • google adword promo code for startup
 • google adword promo code generator
 • google adword promo code india
 • google adword promo code rs 500
 • google adword promotioanl code serach
 • google adword se paisa kamana
 • google adword voucher
 • google adwords
 • google adwords $150 coupon
 • google adwords 2000 coupon
 • google adwords 2000 coupon 2018
 • google adwords 2000 coupon generator
 • google adwords 2000 coupon spend 500
 • google adwords 2000 coupon without investment
 • google adwords 2000 credit
 • google adwords 2000 credit on inr 500 spend
 • google adwords 2000 free credit
 • google adwords 2000 rs
 • google adwords 500
 • google adwords 500 coupan code
 • google adwords 500 coupon india
 • google adwords 500 inr spend
 • google adwords 500 to 2000 offer coupons
 • google adwords 75 coupon free
 • google adwords add coupon code
 • google adwords advertising policies
 • google adwords agency in delhi
 • google adwords agency in jaipur
 • google adwords agency in mumbai
 • google adwords authorized agency in delhi
 • google adwords automated bids
 • google adwords automatic payments
 • google adwords charges in india
 • google adwords code
 • google adwords company in hyderabad
 • google adwords company in mumbai
 • google adwords cost
 • google adwords cost per click
 • google adwords cost per click in india
 • google adwords cost per click india
 • google adwords coupan
 • google adwords coupan for india 2019
 • google adwords coupne codrs
 • google adwords coupon
 • google adwords coupon
 • google adwords coupon $100
 • google adwords coupon $150
 • google adwords coupon $200
 • google adwords coupon $250
 • google adwords coupon $300
 • google adwords coupon 2000 off
 • google adwords coupon 2017
 • google adwords coupon 2018
 • google adwords coupon 2018 uk
 • google adwords coupon 2019
 • google adwords coupon 500 spends get now 2000
 • google adwords coupon 5000
 • google adwords coupon 75
 • google adwords coupon 75 eur
 • google adwords coupon 75 euro
 • google adwords coupon 75 euro 2018
 • google adwords coupon advertising voucher
 • google adwords coupon australia
 • google adwords coupon buy
 • google adwords coupon ceo
 • google adwords coupon code
 • google adwords coupon code 2018
 • google adwords coupon code advertising voucher
 • google adwords coupon code canada
 • google adwords coupon code for existing customers
 • google adwords coupon code generator
 • google adwords coupon code generator india
 • google adwords coupon code india
 • google adwords coupon code provider
 • google adwords coupon code uk
 • google adwords coupon codes
 • google adwords coupon codes 2018
 • google adwords coupon courses
 • google adwords coupon egypt
 • google adwords coupon for 2nd time
 • google adwords coupon for existing account
 • google adwords coupon for india
 • google adwords coupon for indian billing spend 500 inr and get 2000 inr
 • google adwords coupon for marketing agency
 • google adwords coupon for new accounts
 • google adwords coupon for old accounts
 • google adwords coupon free
 • google adwords coupon generator
 • google adwords coupon gratuit
 • google adwords coupon hack
 • google adwords coupon india
 • google adwords coupon india 2018
 • google adwords coupon ireland
 • google adwords coupon login
 • google adwords coupon malaysia
 • google adwords coupon olx in
 • google adwords coupon promotion code
 • google adwords coupon rs 500
 • google adwords coupon september 2017
 • google adwords coupon south africa
 • google adwords coupon store in india
 • google adwords coupon uk
 • google adwords coupon usa
 • google adwords coupon vouchers
 • google adwords coupons
 • google adwords coupons for existing accounts
 • google adwords coupons in india
 • google adwords coupons india
 • google adwords coupons india rs 2000
 • google adwords coupons provider in delhi
 • google adwords credit
 • google adwords credit card
 • google adwords credit google ads
 • google adwords credit india
 • google adwords credit provider
 • google adwords credit uk
 • google adwords credits
 • google adwords credits webnote com
 • google adwords customer care india
 • google adwords discount
 • google adwords discount coupon
 • google adwords doesn t pay for running ads
 • google adwords earnings
 • google adwords exam voucher
 • google adwords expert
 • google adwords express coupon
 • google adwords express coupon code
 • google adwords express promo code in bangalore
 • google adwords express promo code india
 • google adwords express voucher
 • google adwords first time coupon
 • google adwords free coupon code
 • google adwords free coupon india
 • google adwords free credit
 • google adwords free credit 2018
 • google adwords free listing ads
 • google adwords free trial
 • google adwords free voucher
 • google adwords freelance jobs
 • google adwords give money or charged money
 • google adwords grant
 • google adwords gratis coupon
 • google adwords in chennai
 • google adwords in delhi
 • google adwords in tamil
 • google adwords india
 • google adwords india charges
 • google adwords india coupon
 • google adwords india coupon code
 • google adwords india promo code
 • google adwords india promotional codes
 • google adwords indian coupon
 • google adwords introductory offer
 • google adwords introductory offer code
 • google adwords introductory offer code india
 • google adwords introductory offer india
 • google adwords ko payment to netbanking se
 • google adwords new user offer
 • google adwords offer
 • google adwords offer code
 • google adwords offer code india
 • google adwords offer codes for app installs
 • google adwords offer india
 • google adwords offer india youtube
 • google adwords offers
 • google adwords offers in india
 • google adwords offers india
 • google adwords packages india
 • google adwords payment method india
 • google adwords ppc
 • google adwords ppc offers cheapest offers
 • google adwords price in india
 • google adwords prmocodes for existed accounts
 • google adwords promo
 • google adwords promo code
 • google adwords promo code 2017
 • google adwords promo code 2018
 • google adwords promo code 2018 canada
 • google adwords promo code 2018 uk
 • google adwords promo code 2019
 • google adwords promo code 2019 india
 • google adwords promo code 500 inr
 • google adwords promo code canada 2018
 • google adwords promo code for existing accounts
 • google adwords promo code for existing accounts 2018
 • google adwords promo code for existing accounts india
 • google adwords promo code free 2018
 • google adwords promo code generator
 • google adwords promo code india
 • google adwords promo code new account
 • google adwords promo code usa
 • google adwords promo codes
 • google adwords promotion
 • google adwords promotion budget india
 • google adwords promotion code 7gxguhtjyatdlt
 • google adwords promotion code on running campgin
 • google adwords promotion youtube channel
 • google adwords promotional code
 • google adwords promotional code 2018
 • google adwords promotional code 2019
 • google adwords promotional code 750 free
 • google adwords promotional code for 4000 rs
 • google adwords promotional code for existing accounts
 • google adwords promotional code for india
 • google adwords promotional code india
 • google adwords promotional code india 2017
 • google adwords promotional code india 2018
 • google adwords promotional code india 2018 for new account
 • google adwords promotional code india 2019
 • google adwords promotional code south africa
 • google adwords promotional code uae
 • google adwords promotional code uk
 • google adwords promotional codes
 • google adwords promotional codes for credit
 • google adwords promotional coupon code
 • google adwords promotional credit
 • google adwords promotional offer
 • google adwords promotions
 • google adwords rate card
 • google adwords redeem code
 • google adwords reward coupon code
 • google adwords rs 1500 free
 • google adwords secret coupon india
 • google adwords sign up
 • google adwords sign up bonus
 • google adwords spend 20000 get 40000
 • google adwords spend 500 get 2000 coupon generating link
 • google adwords spend 500 get 2000 coupoun
 • google adwords support
 • google adwords support phone number india
 • google adwords suspended for circumventing systems
 • google adwords tech support job chandigarh
 • google adwords tutorial
 • google adwords usa coupon
 • google adwords voucher
 • google adwords voucher £120
 • google adwords voucher £75
 • google adwords voucher £75 uk
 • google adwords voucher 2017 uk
 • google adwords voucher 2018 uk
 • google adwords voucher buy
 • google adwords voucher code
 • google adwords voucher code generator
 • google adwords voucher code uk
 • google adwords voucher for sale
 • google adwords voucher india
 • google adwords voucher ireland
 • google adwords voucher purchase
 • google adwords voucher south africa
 • google adwords voucher uk
 • google adwords voucher uk 2018
 • google adwords voucher wix
 • google adwords wiki
 • google adwords works
 • google award support
 • google awards claim manager
 • google banner ads cost
 • google checkout coupon code
 • google edward process
 • google free ads
 • google free advertising online
 • google free adwords
 • google free adwords ad credit coupon
 • google india adwords coupon
 • google india adwords promotion code
 • google india promotion code for advertiser
 • google map adwords promo code in india
 • google offer code india
 • google offers
 • google par ads kaise dale
 • google par advertise kaise kare
 • google partners in india
 • google pay advertising
 • google play app advertising
 • google play card
 • google play gift card redeem code
 • google play store redeem code
 • google play voucher codes free
 • google pramosan
 • google premier partner india
 • google promo code 500 inr spent
 • google promotion
 • google promotional code
 • google promotional code india
 • google redeem code
 • google sme partner in india 2017
 • googleadverce
 • googleadwords
 • googlw campaign for calls companies in delhi
 • hostgator adwords coupon
 • hostgator adwords voucher
 • how can i get adwords offer
 • how can i get free adwords coupon india
 • how can i get promo code
 • how can i make sponsored ads on google with charges
 • how can we get promo code for facebook advertising
 • how do i get google ad coupon code
 • how do i get my ad at the top of google
 • how do i get my google adwords promotional code
 • how does google adwords work
 • how get tech support ads
 • how get visitors like adwords
 • how google adwords works
 • how i get 2000 credit in the adwords
 • how i get income from google ad
 • how many enquiries can i get daily on my travel website if i use google adwords
 • how many voucher types
 • how much admob pays for video ads
 • how much does it cost to advertise on google
 • how much google ads cost
 • how much google charge for advertising in india
 • how much google charges for ads
 • how much google charges for ads in india
 • how much it cost to advertise on youtube
 • how much should i spend on my youtubeadvertisingto get additionalbenefitsfrom google
 • how much spend for getting 2500 in google adwords
 • how much views we get on 500 rs adwords
 • how people get bulk google ads promo codes
 • how to add google ads ensemble on my godaddy example info website
 • how to add promotional code to adwords
 • how to advertise on google adwords without credit card
 • how to advertise on google for free
 • how to apply promotional code of adword
 • how to buy google adwords voucher
 • how to create adword account
 • how to create adwords coupons
 • how to create ppc campaign using hkd
 • how to do google adwords by tool
 • how to find google ads promo codes
 • how to generate adwords coupons
 • how to generate calls via native ads
 • how to generate promo code adwords
 • how to get 2000 adwords credit
 • how to get 500 to 2000 adword coupon
 • how to get adsense ad on particular keyword
 • how to get advertised in google
 • how to get adword promotional cod
 • how to get adword promotional code
 • how to get adwords 2000prmo code in india
 • how to get adwords coupon
 • how to get adwords coupon deposit 500 and get 2000 free
 • how to get adwords coupon of rs 2000 by spending rs 600
 • how to get adwords credit
 • how to get adwords offer
 • how to get adwords promo code 2000
 • how to get adwords promotional code
 • how to get adworld code
 • how to get coupon voucher code of amazon
 • how to get facebook ad coupon
 • how to get free adword cupon
 • how to get free adwords coupons
 • how to get free adwords credit
 • how to get free coupon on new adwords account india
 • how to get free discount copens for snapdeal
 • how to get free google adwords coupon code
 • how to get google ad credit 2018
 • how to get google ads coupon
 • how to get google ads credit
 • how to get google ads promotional code
 • how to get google adwords coupon 3000 inr india
 • how to get google adwords free credit in new adwords account in india
 • how to get google adwords invoice
 • how to get google adwords promotional code
 • how to get google adwords voucher
 • how to get gstin for google ad words
 • how to get more adwords credit
 • how to get new adword promotional code
 • how to get new coupan for adword
 • how to get promotion code in adwords
 • how to get promotional code for adword
 • how to get promotional code for google adwords
 • how to get rs 2000 for adword account
 • how to get the adwords 2000
 • how to get your ad on first page of google
 • how to handle your competition with google adword user
 • how to i start coupon sites in india
 • how to make 1000 by spending 500 on adwords
 • how to make a big adwords account
 • how to monetize fb page with google adsense
 • how to promote ad on google
 • how to promote haryanvi song without adwords
 • how to promote youtube channel other than adwords
 • how to promotional code
 • how to redeem google ads credit
 • how to redeem google adwords coupon
 • how to redeem india betting voucher
 • how to run free google adwords
 • how to sell google adwords coupon
 • how to set google adwords cheap price
 • how to start google adwords
 • how to take a adword trial
 • how to use adwords
 • how to use adwords promotional code
 • how to use free google adwords coupon code 2019
 • how to use google ads credit
 • how to use google adwords coupon
 • how to use google adwords promotional codes and earn bitcoins
 • how to use google free adwords promotional code
 • how to use many adwords coupon in one account
 • how toadvertise on a google
 • how we use adword promotional code
 • i am help to google in advest
 • i have space for google ad holdings
 • i need google adword promo for 2days only
 • i want a promotional code of adwords
 • im a driver service add my add at google
 • india adword credit
 • india adwords coupon
 • indian adwords coupon
 • inr 2000 google adwords promo code
 • introductory offer adwords
 • introductory offer adwords india
 • introductory offer code for google adwords india
 • introductry offer adward
 • invoicing google adwords
 • is gnet adworld government certified
 • is it best to go for adwords or facebook promotion
 • jual vcc adwords
 • kashiram datayan gimal com
 • kolkata adwords coupon
 • kya adword kamayi ka jariya hai
 • latest adwords promotional code
 • latest offer in google adwords
 • learn to make tech support ppc calls on bing
 • linkedin ads coupon code
 • madurai adwords
 • mandeep google adwords
 • maneesh adwords chandigarh
 • may adsense
 • my adwords account
 • my adwords account suspended how to create new account
 • need adwords coupon
 • networking adword
 • new adwords account coupon
 • new google adwords promo codes
 • nirahua mugak adwords
 • no promotional code adwords
 • oct 2018 google adwords coupon code india
 • offer adword
 • offer adwords
 • offer adwords vouchers
 • old user google adwords promocode
 • one ad promo code
 • one code per customer google ad promotion
 • online advertisement free
 • online free gift cards
 • online google promotion
 • ouallty score
 • pay per advertising google adsense
 • pay per click
 • pay per click ads
 • pay per click advertising sites in india
 • per click exp in meerut for addword add
 • ppc
 • ppc advertising
 • ppc advertising free trial
 • ppc campaign
 • ppc expert in kanpur
 • ppc freelancer adword certified india
 • ppc service in india
 • ppc services india
 • promo adwords account
 • promo code adwords
 • promo code for adwords
 • promo code google adwords 2017 india
 • promo code of adword 2018
 • promote universal app on google ads coupon
 • promotion code for google adwords
 • promotion code google adwords
 • promotion codes for adwords
 • promotional code adwords
 • promotional code for adwords
 • promotional code for google adwords
 • promotional code for google adwords india
 • promotional code of adwords
 • promotional codes for adwords india
 • purchase adwordda promo code
 • recharge my adword account
 • redeem google ads credit
 • reseller adwords
 • rs 500 google adwords coupons
 • sales by adwords
 • sco goool promotion
 • sell google adwords coupon
 • shopify adwords voucher
 • small lead goagle
 • social adword
 • social adwords
 • spand 500 get 2500 adword
 • spend 500 and get 2000 adwords coupon in bulk
 • spend 500 and get 2000 adwords credit
 • spend 500 get 2000 adwords
 • spend 500 get 2000 adwords coupon
 • spend 500 get 2000 adwords coupon fo free
 • spend 500 get 2000 adwords generate
 • spend 500 inr get 2000 inr adwords coupon
 • sponsored google ads
 • squarespace google ads credit
 • suggested bid adwords
 • tech support calls ppc
 • tech support campaign on google
 • the adwords app is here
 • tricks to get google ads coupon
 • trixk to make adwords coupon
 • uk adwords coupon
 • ultimate guide to payperclick advertising
 • unlimited google adwords credits
 • us free ad posting sites
 • use of adword
 • use of bing ads in india
 • using adwords voucher
 • view adwords voucher
 • voucher adwords indonesia
 • w adwords
 • we ll match what you spend on adwords in the 31 days after you apply this code up to ? 2000.00 the credit will appear in your
 • weebly google ads credit
 • what amount is needed for advertisement in google and facebook
 • what are charges per click in google addword
 • what does adwords circumventing policy actually means
 • what is adsense
 • what is google ads credit
 • what is google adwords promotional code
 • what is per click cost for google adwords for advertising in mumbai city
 • what is promotional code in adwords
 • what is the use of google adwords
 • where can adwords in india at a low cost
 • where we get money from google adwords 2000 rs in paytm
 • which site ad give more than $5 per click
 • without gst can i run google adwords

 

۱۳۹۷ مرداد ۸, دوشنبه

Buy Adwords Coupons | Google Ads Coupon | Adwords Voucher

Google Ads (Adwords) is an advertising service offered by Google for businesses whoever wants to display ads on Google and its advertising networks. If you are searching for Google AdWords Management or PPC management on Facebook in Delhi Noida Gurgaon 

Please contact us on 8586875020  or whatsapp 8586875020 . We also offer adwords and bing ads coupons for new ad accounts.

 

I am also offering Google Adwords Coupon For India USA UK Australia Canada Dubai etc. I have several Google Adwords Coupon for sale by which you can promote your Website and Business.These coupons works in new ad accounts. You can start your Google Adwords Account and can save your money by using these coupons.

I have coupons for almost all countries. For USA we have $100 Coupon for India 2000 INR for UK 100 GBP for Australia 100 AUD for Canada 100 CAD.

 


You can use one coupon per account. For pricing and other details just talk to me on skype id speakmeme or whatsapp me at +91-8586875020

 

·         100% working and legit coupons

·         100% guidance for redeem

·         Instant delivery after payment

·         100% Refund if coupon code does not work!!

·         Coupons are genuine but limited. Contact me before ordering in bulk or if you've questions

·         The coupon is valid only for new created accounts,  that are less than 14 days old.

 

Paypal, Skrill, BTC, Perfect money, Paytm and Bank IMPS is accepted .

 

Coupon expiry is on 31st Dec 2018 and 31st dec 2020 I have two kind of expiry

 

Save your money and time. Just place your order here http://www.adwordscoupon.com/

 

We can provide Google Adwords voucher codes for about 90 countries.   Google Adwords Voucher code amount depends upon the country you belong and the country currency.

 

 • For USA - Get $100 voucher code if spent $25
 • For UK - Get £75 voucher code if spent £25
 • For AUS - Get A$100 voucher code if spent A$25
 • For CA - Get $100 voucher code if spent $25
 • For IRE - Get €75 voucher code if spent €25
 • For India - Match spend up to ₹ 3000
 • Finland 75 euro worth Google Adwords coupon
 • Germany 75euro worth Gogle Adwords coupon
 • Italy 75 euro worth Gogle Adwords coupon
 • Spain 75 euro worth Gogle Adwords coupon
 • France 75 euro worth Gogle Adwords coupon
 • Greece 75 euro worth Gogle Adwords coupon
 • Estonia 40 worth Gogle Adwords coupon
 • Latvia 40 worth Gogle Adwords coupon
 • Sweden 750SEK worth Google Adwordss coupon
 • Norway 750NOK worth Google Adwords coupon
 • Lithuania 150LT worth Google Adwords coupon
 • Poland 200ZL worth Google Adwords coupon
 • Russia 1000RUB worth Google Adwords coupon
 • Romania 100RON worth Google Adwords coupon

 

If you are not from above mentioned counties, just send me a message, before order(I have coupon codes for almost all countries).  and many more offers for other countries. These can be used in accounts less than 14 days old which have never redeemed coupons before!! Yes you read that right! Act now!

Message me to get vouchers in BULK. We can provide Google Adwords voucher codes for US, UK, AUS, CA, UAE, IN, IRE and about 90 Countries. 

We also offer Bing Ads Coupon for New ad Accounts. Here are steps to start with Coupon :-

 

·         Create a new Bing ads account

 

·         Activate your account with your Visa or paypal

 

·         Redeem the coupon and click Save

 

·         Congratulations you have $ 100 ads credit

 

·         No spending required to get this $100 credit

 

·         This coupon worldwide in any country billing

 

·         All our coupons off will not need any money

 

This service is very fast only a few minutes and you get your coupon

 

About Me:-

I am D Kumar I am PPC & SEO expert and web developer from New delhi India. I have done MCA in Computer science. I have more than 8 years experience in PPC , SEO and web Designing. I have here to help you starting your advertisement on Google Adwords , Bing Ads and Facebook ads. I am offering many internet marketing services also.

 

For pricing and other details just talk to me on skype id speakmeme or whatsapp me at +91-8586875020 Email ceo@speakmeme.com۱۳۹۷ اردیبهشت ۳۰, یکشنبه

تقویت ذهن

آیا تا به حال برایتان پیش آمده است که ذهن دیگران را بخوانید ؟ چگونه ذهن را می‌خوانید ؟ آیا قدرت ماورا الطبیعه دارید یا از شیوه خاصی استفاده می کنید؟

تصور کنید به‌خاطر یک ایده‌ی ‌جدید برای یک پروژه‌ی مشترک بسیار هیجان‌زده هستید. در مورد آن به دوست‌تان که مطمئن هستید همانند شما هیجان‌زده خواهد شد ایمیل می‌زنید.‌ بی‌صبرانه منتظر پاسخ هستید، و هر ساعت پیام‌های ورودی‌تان را چک می‌کنید. چندین ساعت می‌گذرد. شما نگران و مضطرب شده‌اید، و منتظر پاسخ هستید. روز بعدی می‌گذرد و بعد هم روز دیگری سپری می‌شود. بسیار مشتاق هستید بدانید چرا هیچ‌گونه پاسخی دریافت نکرده‌اید. چرا دوست‌تان پاسخ شما را نداده است؟ آیا از شما خوشش نمی‌آید؟ آیا از شما ناراحت است؟ مشکل چیست؟

آیا تابه‌حال چنین اتفاقی برای شما افتاده است؟ برای من بارها اتفاق افتاده است. سیستم هدایت خودکار من به شدت فعالیت می‌کند، سناریوهای منفی مختلفی را می‌سازد و هورمون‌هایی مرتبط با استرس آزاد می‌کند. چنین اتفاقات ناگواری نوع متعارفی از اشتباهات تفکری است، نوعی که به گفته پژوهش‌ها، ‌سلامت ذهنی و فیزیکی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

یکی دیگر از اشتباهات تفکری در این سناریو این است که دوست شما همان احساسات و باوری را که شما در برابر آن ایده جدید دارید نشان خواهد داد. مطالعاتی که بر مبنای یک اصل شناختی به نام «اثر توافق اشتباه» صورت گرفته است نشان می‌دهد که سیستم هدایت خودکار شما به طور چشمگیری به غلو کردن در مورد میزان توافق دیگران با باورها و نظرات ما می‌پردازد. این مسئله در مورد افرادی که در اطراف ما قرار دارند، مانند دوستان و خانواده‌ی ما، بسیار صدق می‌کند. در نتیجه، در استفاده از بینش‌مان در پیش‌بینی رفتار کسانی که در اطراف ما قرار دارند، از جمله دایره‌ی ‌اجتماعی افراد مرتبط با ما، با مشکل مواجه می‌شویم.

مطلب مرتبط : ذهن خوانی به کمک ۵ ترفند روانشناسی

با این حال، اثر توافق اشتباه کاربرد گسترده‌ای دارد. واکنش‌های غریزی ما «عموم» را بعنوان یک کل برای به اشتراک گذاردن دیدگاهمان می‌شناسد. این مسئله زمانی مشکل‌ساز می‌شود که موجب شود برای میزان توافق دیگران با ایده‌های سیاسی‌مان اهمیت بسیار زیادی قائل شویم. چنین برآوردهایی توانایی ما را برای شرکت در مباحث سالم سیاسی و مشارکت در جهت‌گیری‌های سیاسی کاهش خواهد داد. تعجبی ندارد که با روان‌شناسان ادراکی کنار نمی‌آییم!

خوب، چگونه در برابر اثر توافق اشتباه مقابله کنیم؟ نخست این‌که، راهبردی را که پیش‌تر دربارة آن صحبت کردیم، مبنی بر این‌که نقشه‌های ذهنی ما هیچ‌گاه با واقعیت جور در نمی‌آیند، به‌خاطر داشته باشید. و این‌که نقشه‌های ذهنی ما با نقشه‌های ذهنی دیگران نیز جور در نمی‌آیند!

برای به خاطر سپردن این واقعیت در ذهن  یک عادت ذهنی بسیار مفید را در اینجا ارائه می‌کنیم که باید اتخاذ نمایید: اجتناب از «شکست خوردن در ذهن دیگران». این در عمل به چه معنی است؟ در اصل، زمانی‌که تلاش می‌کنید تا چگونگی تفکر دیگران را در مورد جهان تصویر کنید، یک لحظه مکث کنید و به خاطر بیاورید که دیدگاه آنها متفاوت از دیدگاه شما است. این یک نمونه‌ی مشخص از راهبردی همه‌گیر برای غلبه بر تعصباتِ تصور خلاف، در این مورد دیدگاه طرف مقابل را پذیرفتن، است. چرا این مورد مفید است؟ خوب، تئوری شهودی ذهن ما، شیوه‌ای که ذهن دیگران را می‌فهمیم، دیگران را همچون خود ما به تصویر می‌کشد.

سیستم هدایت خودکار ما اینگونه می‌اندیشد که دیگران دنیا را همچون ما می‌فهمند و ایده‌هایی مشابه با ما در زمینة آنچه درست است دارند. اجتناب از افتادن در این دام به ما کمک می‌کند تا این گرایش مشکل‌ساز را به یاد بیاوریم و در برابر آن مقابله کنیم. با ایجاد چنین عادات ذهنی می‌توانیم آدم‌شناس بوده و سیستم هدایت خودکارمان را به‌گونه‌ای بازیابیم تا رویکرد آگاهانه‌تری در پیش‌بینی افکار، ‌احساسات، و رفتار دیگران داشته باشیم. در نتیجه، قادر خواهیم بود واقعیت را بهتر بررسی کنیم و با اتخاذ تصمیمات موثر بیشتری که به ما در دستیابی به اهداف‌مان کمک می‌کنند می‌توانیم استقلال عمل بیشتری به‌دست آوریم.

حال، چه رابرد‌هایی برای یادگیری موثر این اطلاعات و درونی‌سازی این رفتارها و الگوهای ذهنی وجود دارند که بتوانند به موفقیت شما کمک کنند؟ خوب، پژوهش‌های روانشناسی آموزشی نشان دادند که درگیر شدنِ‌ فعال با این اطلاعات، شخصی‌سازی آن در زندگی‌تان، مرتبط کردن آن با اهداف‌تان، و تصمیم‌گیری در مورد طرح و گام مشخص بعدی که برمی‌دارید بهترین تمرینات برای این هدف هستند. زمان کافی برای پاسخ دادن به پرسش‌های ذیل را فراهم سازید تا از مزایای طولانی مدت مطالعه‌ی این مقاله بهره بگیرید:

 • آیا نمونه‌ای وجود دارد که بزرگ کردنِ اتفاقات، تأثیر منفی بر سلامت شما داشته باشد؟
 • آیا اثر توافق اشتباه تا به‌حال به هدایت نادرستِ تعاملات فردی شما منجر شده است؟ در پیش‌بینی‌های باورهای عام و درگیری‌های سیاسی چطور؟
 • به نظر شما، عادات ذهنی برای اجتناب از فکر کردن به این موضوع که دیگران دنیا را همانند شما درک می‌کنند، به چه روش‌هایی، البته اگر روشی وجود داشته باشد، می‌توانند در داشتن یک زندگی بهتر و دستیابی به استقلال بیشتر کمک کنند؟
 • چنانچه فکر می‌کنید برای شما مفید است، چه برنامه‌ای خواهید ریخت و چه گام‌های مشخصی برای درونی‌سازی این عادات ذهنی برمی دارید.


--

الگوی ذهنیی

فرید بن سعید ، مدیر این سایت  با بیش از 30  سال سابقه‌ کاری و آخرین سمت شغلی به عنوان مدیر یک مجموعه‌ خدماتی، بعد از حدود دو دهه گذشتن از زمان فارغ‌التحصیلی کارشناسی ارشد، برای پذیرفته شدن در سمت جدیدخود نیاز به ارائه اصل مدرک تحصیلی داشت. او طی این سال‌ها تنها با ارائه‌ نامه‌ ساده‌ای از دانشگاه خود، مبنی بر گذراندن کلیه واحدهای این رشته، کارش را پیش برده بود. اما این بار ارائه‌ مدرک اصلی لازم بود. بنابراین، پیگیری صدور مدرک از دانشگاه آغاز شد.

با توجه به گذشت مدت زمان بسیار زیاد از زمان فارغ‌التحصیلی، بدیهی‌است که روند دریافت این مدرک از روال عادی آن خارج شده و بسیار پیچیده شده است. در این روند پیچیده که بعد از گذشت چندین ماه هنوز به پایان نرسیده، روزی مدیرعامل مذکور در میانه‌ روند اداری خسته و عصبانی به اتاقی رهنمون شد تا پاسخ نامه‌ نهایی را دریافت کند. در لحظه‌ ورود و سوال از مسوول مربوط، ایشان (با لحنی آشنا!) می‌گوید: «پشت میز منتظر باش» و اتاق را به سمت در خروجی ترک می‌کند. در گفت‌وگوهای ذهنی آقای مدیر عامل که در کسری از ثانیه شکل گرفته بود، می‌شنویم:

صدای ذهنی اول: «من این فرد رو حتی استخدام هم نمی‌کنم، آن وقت این طوری با من رفتار می‌کند،» «صد تا مثل این آقا دم دفترم وقت می‌گیرند و چون وقت ندارم، به اتاقم راه‌شان نمی‌دهم،» «برای من رئیس بازی در می‌یاری؟ الان بهت می‌فهمونم با چه کسی طرف هستی.»

صدای ذهنی دوم: «خجالت نمی‌کشی! مگه تو چه فرقی با دانشجوهای دیگه داری؟» «او که تو رو نمی‌شناسه. برخورد اولشه،» «تا حالا که هر وقت با دعوا اعتراضت را گفتی، نتیجه نگرفتی. حتی وقتی حق با تو بوده،» «فکر کردی همه جا مدیر عاملی؟» «شاید واقعا کار فوری داره و قصدش تحقیر نیست،» «مگر نمی‌گویی الگوهای ذهنی را باید عوض کنی تا بستر عوض شود و اتفاق جدید بیفتد؟ الان وقتشه.» اینجا بود که مدیر عامل تصمیم نهایی خود را اعلام کرد: «چشم. منتظر می‌مونم.» و دقیقا به پشت میز رفت؛ همان جایی که به او گفته شده بود (کاری که هیچ وقت نمی‌کرد چرا که با الگوهای ذهنی قبلی او کاملا در تضاد بود) و با اتفاق عجیبی روبه‌رو شد. در کمال ناباوری مسوول مربوطه قبل از خروج از اتاق، به سمت مدیرعامل برگشت و از میان جمعیت در کمال احترام پرسید: «کار شما چیه؟» و نه تنها کار را به‌طور کامل انجام داد، بلکه توصیه‌های مفیدی را نیز به او هدیه کرد که بسیار راهگشا بودند.

تنها با «حضور داشتن » هنگام بروز رفتارهایمان در خواهیم یافت که آنها از چه الگوهای ذهنی نشأت می‌گیرند و این کار نیاز به تمرین و زمان زیادی دارد. با گذشت زمان و رصد کردن رفتارهای‌مان بخش آگاهی مغز بر اعمال‌مان که به صورت ناخودآگاه انجام می‌شده، ناظر خواهد بود و به آهستگی می‌فهمیم که رفتارمان چگونه به صورت ناخودآگاه از الگوهای ذهنی‌ پیروی می‌کند و سپس خواهیم توانست بخشی از این اعمال را که نتایج مورد نظرمان را نمی‌سازد، تغییر داده و با رفتارهای جدید جایگزین کنیم؛ اتفاقی که در واقعه بالا مشهود است و نتایج متفاوت آن نیز آشکار. بدیهی‌ است چنانچه این واقعه در اوایل راهی که کامران برای تغییر این الگوهای ذهنی آغاز کرده بود اتفاق می‌افتاد، قطعا در پایان واقعه متوجه فرآیند می‌شد. جایی که پس از اعمال عصبانیت و رقم خوردن واقعیت در بستری دیگر، نتایجی مشابه آنچه همواره تجربه می‌کرد، رخ می‌داد و بنابراین کشف او فقط ریشه‌ این رفتار بود. چیزی که در وقایع زندگی خود در طول این یکسال مدام تجربه کرده بود تا در آن روز بتواند تصمیم متفاوت را جاری سازد. هرچه این الگوهای ذهنی قدیمی‌تر و ریشه‌ای‌تر باشند، شناخت و درک‌ و در نتیجه تغییر و جایگزینی‌شان، مستلزم زمان بیشتری خواهد بود.

پس مانع اصلی در راه دستیابی به موفقیت، از دیدگاه و تجربه ما، الگوهای ذهنی هستند که علت اصلی ساختن بسترهای ناکارآمد به شمار می‌آیند و برای شناسایی و تغییر آنها باید:

۱- همانند ناظر سوم، در کلیه وقایع زندگی، «حضور» داشته باشیم. و تمامی رفتارهای‌مان را رصد کنیم تا رفتارهایی را که به صورت ناخودآگاه از الگوهای ذهنی نشأت می‌گیرند و نتایج تکراری را سبب می‌شوند، شناسایی کنیم.

۲- به خودمان زمان بدهیم؛ چرا که هر الگوی ذهنی بر حسب قدمت و اعتباری که برای ما دارد دارای عمق مشخصی است که این، مدت زمان درک و جایگزینی آن را متغیر می‌سازد.


۱۳۹۶ فروردین ۱۳, یکشنبه

Cake Delivery In Kanpur

Do you want Cake Delivery In Kanpur or Any City of India ? If yes then we are available 24*7 For Taking order for Cake Delivery.

Giftcarry is one the most affordable and reliable online portal for Flower , Cake and Gift Delivery In India. It has online delivery services in all cities of India.
Best benefit of Delivering cake to your friend, family or wife with Giftcarry is that you will get 25% Flat OFF (default discount without coupon )  on all products which is best price affordable price in market.

You can order Flower,Cake and any Gift item for Birth day , Anniversary or any occassion you celebrate.

We do mid night delivery and also we provide Photo cakes also.

It delivers Flowers, Cakes and Gifts within 3-4 hours of payment. You can easily palce order on its website which is user friendly and easy to orer.

It also accept payment via Paytm, Paypal, Payumoney and any debit card or credit card of India.

We believe in serving customers at best possible ways. Customer is everything for us.We respect their needs and always try to provide available for them.

Give one chance to serve and We will make sure that you get Happy.

For Order Cake Delivery In Kanpur and any kind of information related to prodiucts or pricing you can 

call or whatsapp at  +91-8585927300 or you can drop email at info@giftcarry.com

۱۳۹۵ اسفند ۱۵, یکشنبه

G Suite Trial ( Google Apps for Work) Discount Offer

G Suite Trial

Get G Suite (earlier Google Apps for Work) Coupon Code for India Get 20% off on subscription.Get Gmail, Calender & Google Drive for your Company.

Get G Suite For Business .
Get G Suite From GoogleCloud .

Basic services and features of G Suite or below :-


G Suite EnterpriseAnd  G Suite Business both have below features:

 • Messaging: Gmail, Calendar, Contacts ? ?
 • Storage and collaboration: Drive, Docs, Hangouts ? ?
 • Web forums and shared inboxes: Groups for Business ? ?
 • Domain-wide mail and document search, email retention: Vault ? ?

We can use Use G Suite to communicate, collaborate, and share from anywhere. Get business email, secure cloud storage, and more all in one package.

Start your Trial today and get 20% off . Sign Up Here .

۱۳۹۵ اسفند ۸, یکشنبه

فرید بن سعید پژوهشگر برتر حوزه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران در سال 1395

در هفتمین جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری صنعت نفت در تاریخ 13/11/1395 درحوزه پژوهش‌های علوم انسانی نیز، پروژه پژوهشی "بررسی مشکلات و مسایل زندگی کارکنان صنعت نفت و گاز در منطقه عسلویه و تدوین راهبردها و خطوط کلی سیاست های اسکان و زندگی در آینده" به عنوان پروژه برتر و فریدبن سعید به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شدند. ادامه و منبع خبر اینجا را کلیک نمایید.

--

۱۳۹۵ دی ۱۹, یکشنبه

Bing Coupon 100$

Speakmeme.com is offering Bing Coupon $100 for new ad accounts of Bing.You can save $100 in Bing Ads.

In 2017 we have great saving offer for your PPC on bing. You can target those customers which you can not do via adwords and facebook ads.

bing coupon $100

 • This promotional code works in new accounts.
 • You can use one coupon per account.
 • Expiry is in June 2017
 • This voucher works worldwide.
 • You need to add valid payment method to redeem this coupon.
 • You do not need to spend any amount to get this credit.
 • Coupon price is $10 each

For more details about this offer contact me skype id speakmeme
email ceo@speakmeme.com

You can pay us via skrill / Paypal / Bitcoin / Perfectmoney

 • 24 hours support
 • 100% replacement
 • 100% assistance in guidance in adding promo code.

۱۳۹۵ آبان ۲۸, جمعه

Bing Voucher Free $200 For New Customers

We are offering Bing Voucher Free $200 For new ad accounts of Bing.

It works worldwide in new ad accounts. You can save $200 by using this coupon.


 • This coupon works worldwide.
 • You need to add a valid payment method in your Bing Ad Account.
 • Coupon should be redeemed within 30 days of Account creation
 • You can add one coupon per account.
 • Coupon will expire in June 2017
 • After redeeming this coupon you need to consume its amount within 90 days
 • This Bing Adwords Coupon works in Post Paid and Prepaid Both kind of ad Accounts.

Price of Each coupon is 18$ only.

Contact me 
Skype id speakmeme 
Call +91-8586875020


Read more about Bing Coupon Here .

۱۳۹۵ مرداد ۲۱, پنجشنبه

How to Get Bing Voucher (coupon Code)

CHOICEDELHI is offering promo codes worth $115 for Bing ads accounts.You can use it in your new ad account and can save 115 USD. 

We have 100% working Bing Ads Voucher $115 For New Ad Accounts for you.


 • This coupon works in new or less than 30 days old account

 • You can add only one one voucher in one account.

 • You can redeem only one time in one account.

 • this coupon works worldwide in all countries where bing ad is allowed,

Many affiliate marketers are using Bing ads for great results.People can run affiliate ads of Maxbounty, Peerfly, clickbank and neverblue etc.

This is really a best idea to advertise . Bing advertisement is getting popular day by day.

For more details about this offer contact us at 
Skype id speakmeme

Incoming search

bing voucher
bing voucher trick
bing lee voucher
bing boy voucher
bing lee voucher code
buy bing vouchers
bing skype voucher
$100 bing voucher
bing ads voucher 2015
bing amazon vouchers
bing uk voucher
bing lee gift vouchers
bing ads voucher
bing advert voucher
bing ads promo code 2013
bing ads promo code 2015
buy bing ads voucher
£50 bing advertising voucher
$250 of bing ad voucher
$250 of bing ad voucher 2014
bing banners promo code
bing bang promo code
bing blazer promo code
buy bing voucher
bing voucher code
bing promo code
bing promo code 2014
bing promo code generator
bing promo code 2015
bing promo codes free
bing promo code for points
bing promo code june 2014
bing promo code may 2014
bing promo code list
bing promo cards
bing credit promo code

bing voucher trick
bing lee voucher
bing boy voucher
bing lee voucher code
buy bing vouchers
bing skype voucher
$100 bing voucher
bing ads voucher 2015
bing amazon vouchers
bing uk voucher
bing lee gift vouchers
bing ads voucher
bing advert voucher
bing ads promo code 2013
bing ads promo code 2015
buy bing ads voucher
£50 bing advertising voucher
$250 of bing ad voucher
$250 of bing ad voucher 2014
bing banners promo code
bing bang promo code
bing blazer promo code
buy bing voucher
bing voucher code
bing promo code
bing promo code 2014
bing promo code generator
bing promo code 2015
bing promo codes free
bing promo code for points
bing promo code june 2014
bing promo code may 2014
bing promo code list
bing promo cards
bing credit promo code
bing lee discount voucher
bing free promo codes
free bing voucher
bing lee gift voucher
bing harris promo code
bing lee promo code
bing lee promo
bing newsletter promo code
bing onedrive promo
bing points promo code
bing points promo
bing rewards promo code
bing rewards promo code generator
bing rewards promo code 2015
bing rewards promo code september 2014
bing rewards promo code for points
bing rewards promo code october 2014
bing rewards promo code hack
bing rewards promo code hulu
bing rewards promo code may 2014
bing rewards promo code december 2014
bing rewards promo onedrive
bing rewards promo code july 2014
bing vouchers
bing lee vouchers
bing ads vouchers
bing advertising vouchers
bing travel promo code
bing coupon trick
bing lee discount coupon code
bing lee delivery promo
bing lee facebook coupon
bing lee coupon code
bing lee simpson promo
bing lee discount code 2014
bing lee discount code 2013
bing lee online discount code
bing lee voucher codes
bing coupon
bing coupon generator
bing coupon fiverr
bing coupon code generator
bing coupons for sale
bing coupon code 2016
bing coupon 2016
bing coupon code 2015
bing coupon 2015
bing coupon 2013
bing coupons for old accounts
bing coupon seller
bing coupon pack
bing coupon worldwide
bing coupon blackhat
bing coupon ads
bing ads coupon generator
bing ads coupon 2015
bing ads coupon fiverr
bing ads coupon blackhatworld
bing ads coupon uk
bing ad coupon code 2015
bing ads coupon code october 2014
bing adcenter coupon code
bing ads coupon code generator
bing ads coupon code uk
bing coupon buyer
bing banners coupon code
bing's bakery coupon
bing banners coupon
bing bang coupon code
bing boy coupon
bing beverage coupon
bing ads coupon buy
buy bing coupon code
bada bing coupon
bing coupon code
bing coupon code india
bing credit coupon
anine bing coupon code
bing lee coupon code
petey's bing coupon code
bing products coupon code
bing's wok coupon code
bing ltd coupon code
bing lee coupon discount
bing energy drink coupon
bing energy drink coupon code
bing lee discount coupon code
bing energy coupon
bing ads coupon europe
ellie bing coupon
bing coupon for sale
bing coupon for old account
bing coupons free
bing field coupons
bing ads coupon for sale
bing ads coupon for sell
bing ads free coupon 2015
bing lee facebook coupon
free bing coupon 2014
coupon for bing banners
get bing coupon
godaddy bing coupon
bing ads coupon hostgator
bing coupon india
coupon bing ads italia
bing bang jewelry coupon
bing lee coupon
bing ltd coupon
bing coupon method
bing maloney coupon
bing ads coupon method
microsoft bing coupon
bing bang nyc coupon code
bing ads coupon nederland
bing ads coupon code nederland
bing coupon code nederland
bing ads coupon offer
bing coupon provider
bing ppc coupon
bada bing pizza coupon
petey's bing coupon
bing rewards coupon
coupon reduction bing
bing coupons
bing coupons 2015
bing coupons 2013
bing coupons link
bing coupon sell
bing ads coupon singapore
bing ads coupon code september 2014
bada bing coupons
chow bing coupons
anine bing coupons
unlimited bing coupons
petey's bing coupons
cheap bling coupons
bing lee coupons
bing drink coupons
bing coupon trick
bing webmaster tools coupon
bing webmaster coupon
bing's wok coupons
bing ads coupon worldwide

اخبار الكترونيك

سايت هاي آموزشي فرهنگي

تازه هاي نشريات فني

آخرين اخبار دولت الكترونيك